Slovo.ru: Baltic accent

2015 Vol. 6 №2-3

Back to the list Download the article

The motif of childhood in Bruno Schulz’s novel Cinnamon Shops

Pages
45-51

Abstract

This article analyses Bruno Schulz’s autobiographical novel Cinnamon Shops in the aspect of mythological thinking. It is stressed that the concept of ‘childhood’ is the foundation of his mythopoeia largely shaped by the author’s memories of his father and other members of the household.

Reference

1. Денисенко В. Тема отца в Коричных лавках. URL: http://samlib.ru/d/denisenko_w_a/shulc. Shtml (дата обращения: 24.04.2015).
2. Шульц Б. Коричные лавки / пер. А. Эппеля. М., 1993.
3. Ficowski J. Regiony wielkiej herezji: Rzecz o Brunonie Schulzu. Warszawa, Słowo, 1992
4. Majchrzak A. Nowatorstwo przez regres. Brunona Schulza poszukiwania sensów straconych (Język, obraz, konstytuowanie rzeczywistości). Poznań, 2007.
5. Nawrocka E. O opowiadaniach Brunona Schulza. Gdańsk, 1994.
6. Rzehak W. Bruno Schulz. Sklepy cynamonowe. Kraków, 2009.
7. Schulz B. Оpowiadania. Wybór esejów i listów // opracował J. Jarzębski ; ydanie drugie, przejrzane i uzupełnione. Wrocław, 1998.
8. Stala K. Na marginesach rzeczywistości: o paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza. Warszawa, 1995.
9. Менады // Энциклопедия мифологии : [сайт]. URL: http://godsbay.ru/antique/maenads.html (дата обращения: 12.12.2014).