Слово.ру: Балтийский акцент

2012 Том 3 № 4

Назад к списку Скачать статью

Стереотип россиянина в польских СМИ

Страницы / Pages
37-42

Список литературы

1. Bartmiński J., Lappo I., Majer-Baranowska U. Stereotyp Rosjanina i jego profilowanie we współczesnej polszczyźnie // Etnolingiwstyka. Lublin, 2002. T. 14.
2. Kępiński A. Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu. Kraków, 1995.
3. Niewiara A. Polskie stereotypy narodowe w świetle badań diachronicznych //LingVaria. Rok 5. № 2. URL: http://www2.polonistyka.uj.edu.pl/LingVaria/archiwa/LV_2_2010_pdf/014_Niewiara.pdf (дата обращения: 20.09.2012).
4. Wójtowicz N. Pojęcie i funkcjonowanie stereotypu. Dychotominczny obraz masona ze szczególnym uwzględnieniem autostereotypu polskich «braci» u progu II RP // Musica Sacra Nova. 2007. № 1.