Slovo.ru: Baltic accent

2013 Vol. 4 №3

Back to the list Download the article

The activation of languages and the self-awareness of students of philology

Pages
45-50

Abstract

This article offers an overview of the discipline ‘Language activation and language teaching strategy’ taught to students of philology at the University of Gdansk. It is emphasised that the course pays special attention to acquiring knowledge and its application in the course of individual studies. The results of an annual survey of junior students of Russian philology at the University of Gdansk help identify the factors of effective teaching of foreign languages.

Reference

1. Anisimowicz B. Alternatywne nauczanie języków obcych w XX wieku. Warszawa, 2002.
2. Bogdanowicz M. Leworęczność u dzieci. Warszawa, 1992.
3. Kurcz I. Psychologia języka i komunikacji. Warszawa, 2005.
4. Arabski J. Rola płci w przyswajaniu języka obcego // Problemy komunikacji międzykulturowej: lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka. Warszawa, 2000.
5. Bogdanowicz M. Niespecyficzne i specyficzne trudności w uczeniu się języków obcych // Bogdanowicz M., Smoleń M. Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych. Gdańsk, 2004.
6. Stasiak H. Wpływ czynników emocjonalnych na dziecięcą akwizycję języka obcego // Problemy komunikacji międzykulturowej: lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka. Warszawa, 2000.