Slovo.ru: Baltic accent

2013 Vol. 4 №1

Back to the list Download the article

Antons Austriņš as a translator of Dmitry Merezhkovsky

Pages
74-82

Abstract

The transaltions of D. Merezhkovsky’s works into the Latvian langauge by A. Austriņš help analyse the receptions of Russian symbolism in the Latvian culture of the 19th-20th centuries. The author suggests that A. Austriņš’s decision to translate D. Merezhkovsky texts was affected by the historical background of the 1910s – the formation of national ideas in the regions of the Russian empire, the search for peoples’ self-identity, and the 1905 revolution as a major historical event. Austriņš’s translations are comparable to the reception of Merezhkovsky in the national cultural environment and demonstrate the reflection on the works of the Russian author.

Reference

1. Мережковский Д. Собр. стихотворений. СПб., 2000.
2. Минералов Ю. Основные разновидности контактов // Минералов Ю. Сравнительное литературоведение. М., 2010.
3. Революционное христовство : письма Мережковских к Борису Савинкову. СПб., 2009.
4. Austriņš A. Garā jūdze: romāns-hronika 4. gr.: 2. sēj. Mineapole, 1973—1975.
5. Austriņš A. Taltals // Ausriņš A. Klusuma gaviles: dzejas. Rīga, 1921.
6. Austriņš A. Vakardiena, Rīga, 1907.
7. Eldgasts H. Priekšvārds // Merežkovskis D. Julians Atkritējs (Dievu nāve). Rīga, 1927.
8. Ikviens mēs zvaigzni sevī nesam: Antons Austriņš-pazīstamais un nezināmais: rakstu krājums (sastādītāja Alīna Romanovska). Rīga, 2006.
9. Romanovska A. Antona Austriņa proza Eiropas literārajā telpā. Daugavpils, 2006.
10. Rozentāls A. Pēteris un Aleksejs // Latvija. 1910. № 215.
11. Sproģe L., Vavere L. Latviešu modernisma aizsākumi un krievu literatūras «sudraba laikmets». Rīga, 2002.