Slovo.ru: Baltic accent

2012 Vol. 3 №4

Back to the list Download the article

A Stereotypical Russian in the Polish Media

Pages
37-42

Reference

1. Bartmiński J., Lappo I., Majer-Baranowska U. Stereotyp Rosjanina i jego profilowanie we współczesnej polszczyźnie // Etnolingiwstyka. Lublin, 2002. T. 14.
2. Kępiński A. Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu. Kraków, 1995.
3. Niewiara A. Polskie stereotypy narodowe w świetle badań diachronicznych //LingVaria. Rok 5. № 2. URL: http://www2.polonistyka.uj.edu.pl/LingVaria/archiwa/LV_2_2010_pdf/014_Niewiara.pdf (дата обращения: 20.09.2012).
4. Wójtowicz N. Pojęcie i funkcjonowanie stereotypu. Dychotominczny obraz masona ze szczególnym uwzględnieniem autostereotypu polskich «braci» u progu II RP // Musica Sacra Nova. 2007. № 1.