Slovo.ru: Baltic accent

2010 Vol. 1 № 1–2

Back to the list Download an article

The Time of Slavonic Civilization

Pages
21-30

Reference

1. Алексеев П. В. Философы России XIX—XX столетий: Биографии, идеи, труды. М., 2002.
2. Асов А. Славянская астрология. М., 2001.
3. Личковах В. A. Славянская цивилизационная идея: космизм и универсализм всечеловеческого мироотношения // Tradycje duchowe Europy Środkowej i Wschodniej. Słupsk, 1999.
4. Поляков В. А. Универсология. М., 2004.
5. Filozofia słowiańska. Historia i współczesność / red. W. Słomski. Warszawa, 2007.
6. Jedynak S. Kosmizm w filozofii rosyjskiej // Rekonesanse filozoficzne / red.H. Jakuszko. Lublin, 1999.
7. Krakowiak W. Uwagi na temat uniwersologii: autoreferat. Warszawa, 2006.
8. Krygier B. Unikalność i znaczenie słowiańskiego kosmizmu jako wkładu w Nowy Renesans // Studia społeczno-polityczne. Rzeszów, 2007.
9. McCarty R., Atkinson M., Tomasino D. Science of the Heart, Heart Math Institute. Boulder Creek, 2001.
10. Piskozub A. Czasoprzestrzeń cywilizacyjna. Toruń, 2003.
11. Wierciński A. Antropogeneza — ewolucja cywilizacji. Warszawa, 1981.