Differential Geometry of Manifolds

2008 №39

Back to the list Download the article

Две теоремы исчезновения для симметрических тензоров на многообразии Римана — Картана