The Baltic Region

2011 Issue №1(7)

Back to the list Download the article

Opportunities for studying cultural landscapes in the Kaliningrad region

DOI
10.5922/2079-8555-2011-1-13
Pages
101-110

Abstract

This article focuses on opportunities for studying cultural landscapes in the Kaliningrad region and offers methodology for it. The author outlines types of the information required: genetic types of natural landscapes, spatial settlement and land use features, and the network components of the landscapes environment.

Reference

1. Berg, L. S. 1915. Izv. RGO, Part. 51, Vyp. 9, pp. 463—475.
2. Vedenin, Ju. A. Kuleshova, M. E. 2001. Izv. RAN, Ser. geogr.,№ 1, pp. 7—14.
3. Vedenin, Ju. A., Kuleshova, M. E. Kul'turnye landshafty kak kategorija nasledija.[online] Available at: <www. heritage. UNESCO. ru> [Accessed 5 January 2011].
4. Vinogradova, O. L., Romanova, E. A. 2010. Uchenye zapiski Russkogo geograficheskogo obwestva (Kaliningradskoe otdelenie). Part. 10. F 1 (CDROM).
5. Volkova, I. I. 1998. Landshaftno-jekologicheskaja harakteristika Kurshskoj i Vislinskoj kos. In: Problemy izuchenija i ohrany prirody Kurshskoj kosy. Kaliningrad,pp. 112—127.
6. Volkova, I. I., Korneevets, V. S., Fedorov, G. M. 2002. Vislinskaja (Baltijskaja) kosa. Potencial vozmozhnostej. Kaliningrad.
7. Orlenok, V. V. (Ed.). 2002. Geograficheskij atlas Kaliningradskoj oblasti. Kaliningrad.
8. Isachenko, T. E. 2006. Kul'turnye landshafty transgranichnyh territorij (na primere Karel'skogo pereshejka). In: D'jakonov, K. N. Landshaftovedenie: teorija,metody, regional'nye issledovanija, praktika: materialy XI mezhdunar. landshaftnoj konf. Moskow, pp. 725—726.

9. Levchenkov, A. V. 2004. Vestnik Kaliningradskogo gosudarstvennogo universiteta,Vyp. 5, pp. 33—39.
10. Levchenkov, A. V. 2005. Formirovanie sistemy sel'skogo rasselenija Kaliningradskoj oblasti: avtoref. … dis. kand. geogr. nauk. St. Petersburg.
11. Mironenko, N. S. 2001. Stranovedenie: teorija i metody. Moskow.
12. Rodoman, B. B. 1999. Territorial'nye arealy i seti: ocherki teoreticheskoj geografii.
Smolensk.
13. Rodoman, B. B. 2002. Poljarizovannaja biosfera: sbornik statej. Smolensk.
14. Romanova, E. A. 2009. Landshaftnaja struktura i sistema rasselenija Kaliningradskoj oblasti. Materialy Vseros. nauch. konf. «Seliverstovskie chtenija»: geografija i geojekologija na sovremennom jetape vzaimodejstvija prirody i obwestva.St. Petersburg, pp. 261—266.15. Romanova, E. A. 2010. Uchenye zapiski Russkogo geograficheskogo obwestva (Kaliningradskoe otdelenie), Part. 10. (CD-ROM).
16. Romanova, E. A., Vinogradova, O. L., Urmanova, E. Ju. 2009. Sistema gidrotehnicheskih sooruzhenij drevnej del'ty Nemana i ee vlijanie na strukturu landshaftov.Materialy Vseros. nauch. konf. «Seliverstovskie chtenija»: geografija i geojekologija na sovremennom jetape vzaimodejstvija prirody i obwestva. St. Petersburg,
pp. 156—158.
17. Saushkin, Ju. G. 1946. Voprosy geografii, Vyp. 1, pp. 97—106.
18. Semagin, Ju. A. 2006. Territorial'naja organizacija naselenija. Moskow.
19. Semenov-Tjan-Shanskij, V. P. 1928. Rajon i strana. Moskow; Leningrad.
20. Chistjakov, E. G. 2007. Territorial'naja organizacija naselenija. Moskow.
21. Fedorov, G. M., Zverev, Ju. M. 2002. Social'no-jekonomicheskoe i geopoliticheskoe razvitie Kaliningradskoj oblasti: ucheb. posobie. Kaliningrad.
22. Fedorov, G. M. 1984. In: Agafonova N. T. (Ed.). Geodemograficheskaja obstanovka: teorija i metodicheskie osnovy. Leningrad.
23. Fedorov, G. M. 1985. In: Agafonova N. T. (Ed.). Geodemograficheskaja obstanovka:teorija i metodicheskie osnovy. Leningrad.
24. Fedorov, G. M. 1983. Osnovy geodemografii: ucheb. posobie. Kaliningrad.
25. Gibbs, J. 1963. Economical Geography. № 2.
26. Fritz, R. 1994. Barran «Stadte-atlas, Ostpreussen». Leer, Germany: G. Rautenberg.
27. Nordliches Ostpreussen, Konigsberger Gebiet in 27 deutschen topographiscen Karten im Masstab 1: 100 000. 1993. Bearbeitet von Fritz R. Barrаn.

Statistical materials
1. Demograficheskij ezhegodnik, 2007 god. 2007.Territorial'nyj organ Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki po Kaliningradskij oblasti. Kaliningrad.
2. Demograficheskij ezhegodnik, 2009 god. 2009.Territorial'nyj organ Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki po Kaliningradskij oblasti. Kaliningrad.
3. Osnovnye pokazateli razvitija jekonomiki i social'noj serii administrativnoterritorial'nyh obrazovanij Kaliningradskoj oblasti, 2002 god. 2003. Kaliningradskij oblastnoj komitet gosudarstvennoj statistiki. Kaliningrad.
4. Osnovnye pokazateli razvitija jekonomiki i social'noj serii administrativnoterritorial'nyh obrazovanij Kaliningradskoj oblasti, 2007 god. 2008. Territorial'nyj organ Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki po Kaliningradskij oblasti. Kaliningrad.

5. Sel'skie naselennye punkty Kaliningradskoj oblasti (2007 g.). 2008. Territorial'nyj organ Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki po Kaliningradskij oblasti.Kaliningrad.
6. Sel'skie naselennye punkty Kaliningradskoj oblasti (2009 g.). 2009. Territorial'nyj organ Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki po Kaliningradskij oblasti.Kaliningrad.
7. Sel'skoe naselenie. Demograficheskij aspekt, 2009. 2009. Territorial'nyj organ Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki po Kaliningradskij oblasti. Kaliningrad.
8. Social'no-jekonomicheskoe polozhenie Kaliningradskoj oblasti v 2008 godu.2009. Territorial'nyj organ Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki po Kaliningradskij oblasti. Kaliningrad.