Много лет тому назад, то есть сейчас… Об истории и мифе в творчестве Збигнева Херберта :: Единая Редакция научных журналов БФУ им. И. Канта

×

Ваш логин
Зарегистрироваться
Пароль
Забыли свой пароль?
Войти как пользователь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
   
Наука одна: двух наук нет, как нет двух вселенных...
Александр Герцен

DOI-генератор Поиск по DOI на Crossref.org

Много лет тому назад, то есть сейчас… Об истории и мифе в творчестве Збигнева Херберта

Автор Бобрык Р.
Страницы 312-326
Статья Загрузить
Список литературы 1.      Adamiec Marek 1994 Wiersze Zbigniewa Herberta. Wydawnictwo Marek Rożak, Gdańsk 1994    
2.      Baczewski Antoni 1991 Szkice literackie. Asnyk. Konopnicka. Herbert. Rzeszów 1991    
3.      Balcerzan Edward 1988 Poeta wśród ideologii artystycznych współczesności. (Zbigniew Herbert). [W:] Balcerzan Edward, Poezja polska w latach 1939-1965. Część II. Ideo-logie artystyczne. Warszawa 1988    
4.      Barańczak Stanisław 1994 Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta. Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1994    
5.      Bobryk Roman 1998 Кто такой Пан Когито? [W:] Русская филология. 9. Сборник научных работ молодых филологов. Tartu Ülikooli Kirjastus, Тарту/Tartu 1998, с. 211-219    
6.      Bobryk Roman 1999 Siódmy anioł jest… («Siódmy anioł» Herberta) [W:] “Slavica Tergestina” 7. Studia Slavica. Edited by Patrizia Deotto, Mila Nortman, Ivan Verč. Trieste 1999, pp. 145-163    
7.      Brzozowski Jacek 1992 Antyk Herberta. [W:] Topika antyczna w literaturze polskiej XX wieku. Red. Alina Brodzka i Elżbieta Sarnowska-Temeriusz. Wrocław 1992, s. 89-108. [przedruk w: Poznawanie Herberta. 2. Wybór i wstęp Andrzej Franaszek. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000, s. 240-269.]    
8.      Herbert Zbigniew 1971 Wiersze zebrane. «Czytelnik», Warszawa 1971    
9.      Bobryk Roman 1992a Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wro-cław 1992    
10.      Bobryk Roman 1992b Elegia na odejście. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1992    
11.      Bobryk Roman 1992c Rovigo. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1992    
12.      Bobryk Roman 1993 Pan Cogito. Wydanie 2 poprawione. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1993    
13.      Bobryk Roman 1994 Struna światła. Wydanie II, przejrzane. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1994    
14.      Bobryk Roman 1995a Barbarzyńca w ogrodzie. Wydanie przejrzane i poprawione. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1995    
15.      Bobryk Roman 1995b Studium przedmiotu. Wydanie 2 poprawione. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1995    
16.      Bobryk Roman 1996 Napis. Wydanie II. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1996    
17.      Bobryk Roman 1997 Dramaty. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1997    
18.      Bobryk Roman 1998 Epilog burzy. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998    
19.      Bobryk Roman 2000 Labirynt nad morzem. Warszawa 2000    
20.      Bobryk Roman 2001 Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998. Zebrał, opracował i notami opatrzył Paweł Kądziela. Biblioteka «Więzi», tom 137, Warszawa 2001    
21.      Kaliszewski Andrzej 1982 Gry Pana Cogito. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982    
22.      Kordacka Jolanta 1992 Ku liryzmowi, ku współczuciu… «Deszcz». [W:] Dlaczego Herbert. Wiersze i komentarze. Łódź 1992, s. 43-49    
23.      Kornhauser Julian 2001 Uśmiech Sfinksa. O poezji Zbigniewa Herberta. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001    
24.      Łukasiewicz Jacek 1995 Poezja Zbigniewa Herberta. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, War-szawa 1995    
25.      Łukasiewicz Jacek 2001 Herbert. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001    
26.      Maciąg Włodzimierz 1986 O poezji Zbigniewa Herberta. Zakład Narodowy im. Ossolińskich -Wy-dawnictwo Wrocław, Wrocław -Warszawa -Kraków -Gdańsk -Łódź 1986. [Seria “Nauka dla wszystkich”, nr 399]    
27.      Malczewska Jolanta 2000 “W historii nic nie zamyka się ostatecznie”. “Polonistyka” 2000, nr 3, s. 161-165    
28.      Nycz Ryszard 2000 “Niepewna jasność” tekstu i “wierność” interpretacji. Wokół wiersza Zbig-niewa Herberta “Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy”. “Teksty Drugie” 2000, nr 3    
29.      Opacka-Walasek Danuta 1996 “… pozostać wiernym niepewnej jasności”. Wybrane problemy poezji Zbig-niewa Herberta. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996    
30.      Poezje Zbigniewa Herberta. Opracowała Urszula Lementowicz. Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 2001 [Biblioteczka opracowań, zeszyt nr 54]    
31.      Poradecki Jerzy 1990 Arytmetyka współczucia. Przesłanie moralne poezji Zbigniewa Herberta. “Prace Polonistyczne” seria XLVI (1990)    
32.      Sandauer Artur 1976 Głos dzielony na czworo. “Kultura” (Warszawa) 1976, nr 7-9. [przedruk m. in. w: Sandauer Artur, Zebrane pisma krytyczne. Tom I. Warszawa 1981.]    
33.      Sienkiewicz Barbara 1995 Kto kusi Spinozę? “Teksty Drugie” 1995, nr 2    
34.      Wiśniewski Jerzy 1992 Studium losu. «Jonasz». [W:] Dlaczego Herbert. Wiersze i komentarze. Łódź 1992, s. 25-33    
35.      Wójciak Monika 2001 Weduty Zbigniewa Herberta. “Polonistyka” 2001, nr 9, s. 537-541    
36.      Мифы народов мира: Энциклопедия. Т. 2: К -Я. 2-е изд. М.: Сов. эн-циклопедия, 1988

Назад в раздел