Tomasz Kupś (opracowanie naukowe): Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filo-zofii polskiej w początkach XIX wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2014. Część 1. (Biblioteka „Studiów z historii filozofii”) :: IKBFU's united scientific journal editorial office

×

Login
Password
Forgot your password?
Login As
You can log in if you are registered at one of these services:
   
The purpose of science is to transform all that exists into thought
Alexander Herzen

DOI-generator Search by DOI on Crossref.org

Tomasz Kupś (opracowanie naukowe): Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filo-zofii polskiej w początkach XIX wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2014. Część 1. (Biblioteka „Studiów z historii filozofii”)

ArticleDownload
AuthorN. V. Danilkina
Pages102-104
DOI10.5922/0207-6918-2015-3-8

Back to the section