The Baltic Region

2022 Vol. 14 №3

Back to the list Download the article

‘Polish Question’ in Lithuania and Problems of Polish-Lithuanian Relations at the Turn of the Century

DOI
10.5922/2079-8555-2022-3-3
Pages
49-63

Abstract

This article tracks how relations between two neighbouring states of the Baltic region, Po­land and Lithuania, developed over the last decades. These relations cannot be described in unambiguous terms. On the one hand, common aspirations for European integration created conditions for rapprochement and cooperation. On the other, the partnership has been complicated by disagreements and mutual claims. The main problem is the situa­tion of the correspondent ethnic minorities in the two countries: Poles in Lithuania and Lithuanians in Poland. According to the Polish authorities, the interests of Lithuania’s Polish residents are not safeguarded, and their rights are infringed. Similar complaints are voiced by Vilnius regarding the situation of ethnic Lithuanians in Poland. These contradictions are partly smoothed by common political interests: cooperation within the North Atlantic Alliance, defiance of the notorious ‘threat from the East’ and joint support for the pro-­Western opposition in the neighbouring Belarus.

Reference

1. Ventslova, T. 2012, Vil’nyus: gorod v Evrope [Vilnius: a city in Europe], St. Petersburg, Ivan Limbakh Publishing House, 264 p. (in Russ.).

2. Grigonis, E. P. 2014, Litva i ee sosedi v proshlom i nastoyashchem [Lithuania and its neighbors in the past and present], Collection of selected articles, St. Petersburg, Lema, 323 p. (in Russ.).

3. Zubkova, E. Yu. 2008, Pribaltika i Kreml’. 1940—1953 [The Baltic States and the Kremlin. 1940—1953, M., ROSSPEN. 348 p. (in Russ.).

4. Sheremetiev, D. V. 2017, Evolyutsiya evropeiskoi politiki bezopasnosti i oborony v usloviyakh globalizatsii [The evolution of European security and defense policy in the context of globalization], M., International relations, 198 p. (in Russ.).

5. Błaszczyk, G. 1998. Dzieje stosunków polsko-­litewskich od czasów najdawniejszych do współczesności, Poznań, Wydawnictwo poznańskie, 336 s.

6. Bobryk, A. 2005, Odrodzenie narodowe Polaków w Republice Litewskiej 1987— 1997, Toruń, DUET, 553 s.

7. Bobryk, A. 2013, Polsko-­litewskie spory o pomniki i tablice pamiątkowe. In: Nijakowski, L. M. (red.), Litwini, Warszawa, s. 187—209.

8. Buchowski, K. 2013, Polityka zagraniczna Litwy 1990—2012. Główne kierunki i uwarunkowania, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 312 s.

9. Buchowski, K. 2006, Szkice polsko-­litewskie: czyli o nełatwym sąsiedztwie w pierwszej połowie XX wieku, Toruń, Grado, 217 s.

10. Burant, S. R. 1993, International Relations in a Regional Context: Poland and Its Eastern Neighbours — Lithuania, Belarus, Ukraine, Europe-­Asia Studies, № 3, p. 398— 405.

11. Burant, S. R. 1996, Overcoming the Past: Polish-­Lithuanian Relations, 1990— 1995, Journal of Baltic Studies, vol. XXVII, № 4, p. 315—326.

12. Cieplak, P. 1992, Stosunki polsko-­litewskie, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, URL: http://www.sprawymiedzynarodowe.pl/rocznik/1992/1992.html (accessed 16.05.2022).

13. Gorbaniuk, O., Wilczewski, M., Ivanova, A. et al. 2021, The management, struc­ture, and cross-­cultural equivalence of political party perception. Evidence from Poland, Lithuania and Ukraine, Przegląd Wschodnioeuropejski, vol. XII, № 1, s. 209—223.

14. Gyventojai pagal išsilavinimą gimtają kalbą ir kalbų mokėjimą, 2002, Vilnius, Statistikos dep. 204 l.

15. Kabzińska, I. 2009, Między pragnieniem ideału i rzeczywistością. Polacy na Litwie, Białorusi i Ukrainie w okresie transformacji systemowej przełomu XX—XXI wieku, Warszawa, Zakład Wydawniczy Letter Quality, 228 s.

16. Kawęcki, K. 2013, Polacy na Wileńszczyźnie 1990—2012, Warszawa, Książka ja Wiedza, 256 s.

17. Letko, P. 2012. Rosja wobec krajów Bałtyckich — główne problemy w stosunkach dwustronnych w roku 2004, Przegląd Wschodnioeuropejski, vol. III, s. 203—222.

18. Łukomski, G. 1994, Walka Rzeczy Pospolitej o kresy północno-­wschodnie 1918— 1920, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 182 s.

19. Łossowski, P. 1985, Po tej i tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko-­litewskie 1883—1939, Warszawa, Czytelnik. 326 s.

20. Malewicz, P. 2008, Polska polityka wschodnia w latach 1989—1991, Toruń, Grado. 194 s.

21. Modzelewski, W. T. 2009, Stosunki polsko-­litewskie. In: Modzelewski, W. T. (red.), Polska wobec sąsiadów. Współczesne stosunki polityczne, Olsztyn, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-­Mazurskiego w Olsztynie, s. 51—72.

22. Dębicki, M., Makaro, J. (red.). 2012, Sąsiedztwa III RP: Lenkija, Litwa, Polska, Lietuva: zagadnienia spoleczne..., Wrocław, GAJT, 296 s.

23. Sidorkiewicz, K. 2010, Działalność polityczna Polaków w odrodzonej Republice Litewskiej, Przegląd Wschodnioeuropejski, I. S. 243—265.

24. Sidorkiewicz, K. 2013, Działalność polsko-­litewskiej Rady Międzyrządowej w świetle dokumentów (1997—1998), Przegląd Wschodnioeuropejski, vol. IV, s. 191— 201.

25. Sidorkiewicz, K. 2012, Kształtowanie institucjonalnych stosunków polsko-­litewskich w latach 1996—1998: partnerstwo strategiczne, Przegląd Wschodnioeuropejski, vol. III, s. 223—241.

26. Sidorkiewicz, K. 2015, Polska i Litwa w latach 2009—2013. Dobre czy trudne sąsiedztwo? Przegląd Wschodnioeuropejski, vol. VI/2, s. 69—83.

27. Sidorkiewicz, K. 2005, Związek Polaków na Litwie po piętnastu latach działalności, Przegląd Polonijny, Z. 2, s. 68—76.

28. Srebrakowski, A. 2000, Polacy w Litewskiej SSR, Toruń, DUET, 219 s.

29. Vilniaus klausimas, 1918—1922: liudininkų akimis, 2013, Trakai, Voruta. 441 l.

30. Widacki, J. 1997, Stosunki z Litwą, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, URL: http://www.sprawymiedzynarodowe.pl/rocznik/1997/1997.html (accessed 16.05.2022).