Polish-Russian relations as reflected in the programmes of right-wing political parties in Poland: a quantitative and qualitative analysis :: IKBFU's united scientific journal editorial office

×

Login
Password
Forgot your password?
Login As
You can log in if you are registered at one of these services:
   
There is only one science. Two sciences are impossible as two universes are
Alexander Herzen

DOI-generator Search by DOI on Crossref.org

Polish-Russian relations as reflected in the programmes of right-wing political parties in Poland: a quantitative and qualitative analysis

Author Żęgota K.
DOI 10.5922/2079-8555-2019-3-7
Pages 125-141
Article Download
Keywords Poland, political programmes, right-wing parties, Polish-Russian relations
Abstract (summary) Programmes of political parties are an important element of public discourse. In this article, I present the results of research aimed at defining the place of Russia and Polish-Russian relations in the programmes of several Polish right-wing political groups. I attempt an overview of the political programmes of the right-wing parties as regards their principal features, internal structure, and central postulates. Content analysis shows that relations with Russia are an impor tant element in most political programmes proposed by Poland’s major right-wing political groups. Based on a qualitative analysis, I distinguish between parties that postulate a determined and assertive policy towards Russia, parties committed to a neutral position on Russia, and those that seek the improvement and pragmatisation of Polish-Russian relations. There are two important conclusions from the qualitative analysis. Firstly, international relations have a pronounced influence on the programmes of political parties. Secondly, as to the right-wing parties considered in the Polish political discourse as pro-Russian (the National Revival of Poland, the National Radical Camp), they are either far from being pro-Russian or Russia is quite low on their agenda.
References 1. Woźniak, W. 2017, Programy polskich partii politycznych jako materiał empiryczny w badaniach dyskursu politycznego, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, no. 2, p. 41—58 (in Pol.).
2. Antoszewski, A., Herbut, R. 2004, Leksykon politologii, Wrocław, 568 p. (in Pol.).
3. Chmaj, M., Sokół, W., Żmigrodzki, M. 1997, Teoria partii politycznych, Lublin, 175 p. (in Pol.).
4. Robertson, D. 2009, Słownik polityki, transl. M. Dera, M. Młynarz, G. Polak, R. Wonicki, Warszawa, 531 p. (in Pol.).
5. Polniak, Ł. 2012, Bezpieczeństwo energetyczne państwa w programach polskich partii politycznych, Nauki Społeczne, no. 2, p. 89—104 (in Pol.).
6. Smirnova, I. V. 2014, The use of language means of speech manipulation in the texts of programs of Spanish political parties, Vestnik MGIMO-Universiteta [Bulletin of MGIMO-University], no. 1 (34), p. 270—275 (in Russ.).
7. Tyrała, M. 2018, Wpływ postulatów programowych na sukces wyborczy — na przykładzie partii: PiS, PO, ZL w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2015 roku, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, no. 1, p. 61—78 (in Pol.).
8. Zotova, Z. M. 2001, Predvybornaia programma — osnovnoi resurs izbiratelnoi kampanii [Pre-election program — main resource of the election campaign], Moscow (in Russ.).
9. Mair, P. 2017, Rząd reprezentatywny vs rząd odpowiedzialny. In: Gagatek, W., Walecka, K. (eds.) Oblicza demokracji. Partie i systemy partyjne w ujęciu Petera Maira [Faces of democracy. Parties and party systems in the perspective of Peter Mair], Krakow, Ośrodek Myśli Politycznej, p. 357—380 (in Pol.).
10. Raciborski, J. 2003, Wybory i wyborcy. In: Wiatr, J., Raciborski, J., Bartkowski, J., Frątczak-Rudnicka, B., Kilian, J. (eds.) Demokratyzacja polska 1989—2003, Warszawa, Scholar, p. 207—240 (in Pol.).
11. Kitschelt, H. 1999, Post-communist party systems: competition, representation and inter-party cooperation, Cambridge, Cambridge University Press.
12. Budge, I. 1994, A New Spatial Theory of Party Competition: Uncertainty, Ideology and Policy Equilibria Viewed Comparatively and Temporally, British Journal of Political Science, Vol. 24 (4), p. 443—467.
13. Budge, I., Klingemann, H. D., Volkens, A., Bara, J., McDonald, M. 2006, Mapping Policy Preferences: Estimates for Parties, Electors, and Governments in Eastern Europe, European Union and OECD 1990—2003, Oxford, Oxford University Press.
14. Rapley, T. 2010, Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Warszawa, PWN (in Pol.).
15. Żęgota, K. 2018, Relacje z Federacją Rosyjską w programach wybranych polskich ugrupowań politycznych — zarys analizy ilościowej i jakościowej, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, no. 4, p. 157—183 (in Pol.).
16. Volkens, A., Lacewell, O., Lehmann, P. et al. 2011, The Manifesto Data Collection. Manifesto Project, Berlin.
17. Kornilina, E. D., Petrov, A. P. 2013, Latent-semantic analysis of electoral party programs in the elections to the State Duma in 2007 and 2011, Vestnik Movskovskogo Univesiteta. Ser. 12. Politicheskie Nauki [Bulletin of Moscow University, Series 12. Political Science], no. 2, p. 80—88 (in Russ.).
18. Bäcker, R. 2016, Metodologia badań politologicznych, Warszawa, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (in Pol.).
19. Chodubski, A. 2004, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego (in Pol.).
20. Dworczyk M. 2015, Polska polityka wschodnia. In: Myśląc Polska. Konwencja Programowa Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy, 3—5 July 2015, Katowice (in Pol.).
21. Dziżyński, J. 2015, Naród polski musi stać się suwerenem we własnym państwie. Założenia ideowe, Obóz Wielkiej Polski, available at: http://www.owp.org.pl/index.php/zalozenia/677-narod-polski-musi-stac-sie-suwerenem-we-wlasnym-panstw... (accessed 11.12.2018) (in Pol.).
22. Naimski, P. 2015, Energetyka i państwo. In: Myśląc Polska. Konwencja Programowa Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy, 3—5 July 2015, Katowice (in Pol.).

Back to the section