Вестник БФУ им. И. Канта

2009 Выпуск №12

Назад к списку Скачать статью

Польское национальное меньшинство в Восточной Пруссии в контексте германо-польских отношений (1918—1939)

DOI
10.5922/2223-2095-2009-12-12
Страницы / Pages
70-75

Аннотация

Рассматривается влияние взаимоотношений между Германией и Польшей на положение польского национального меньшинства в Восточной Пруссии в 1918—1939 гг.

Список литературы

1. Wrzesiński W. Ruch polski na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1920—1939. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1993.

2. Chałupczak H. II Rzeczpospolita a mniejszość polska w Niemczech. Zasady i formy finansowania mniejszości polskiej w Niemczech w latach 1919—1939 // Prze­gląd Zachodni. 1988.  1.

3. Gąsiorowski A. Rola kultury fizycznej w utrwalaniu Polskości na Warmii, Mazurach i Powiślu // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. 1986. № 1—2.

4. Szostakowska M. Konsulaty polskie w Prusach Wschodnich w latach 1920—1939. Olsztyn, 1990.

5. Zjazdy i konferencje konsulów polskich w Niemczech. Protokoły i sprawozdania 1920—1939. Lublin, 1999.

6. Krasuski J. Stosunki polsko-niemieckie. 1919—1925. Poznań, 1962. T. 1.

7. Srokowski S. Z krajny Czarnego Krzyża. Poznań, 1925.

8. Bukowiecki S. Politika Polski niepodległej. Warszawa, 1922.

9. Studnicki W. Prusy Wschodnie a Polska // Przegląd Politiczny. 1924. Zeszyt 8—9.

10. Eichler A. Polen und Ostpreussen // Archiv für Politik und Geschichte. 1925. H. 9.

11. Grabski S. Uwagi o bieżącej historicznej chwili Polski. Warszawa, 1923.

12. Wrzesiński W. Między II Rzeczpospolitą a Republiką Weimarską // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. 1966. № 3.

13. Gause F. Geschichte des Amtes der Stadat Soldau. Marburg; Lahn, 1958.

14. Wrzesiński W. Związek Polaków w Niemczech na Warmii, Mazurach i Powiślu. Olsztyn, 1962.