Журналы

Ярослав Ивашкевич о России и русской культуре

Автор Рохозиньский Я.
Страницы 188-193
Статья Загрузить
Список литературы 1. Drobniak P. Jedność w różnorodności. Europa w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Wrocław, 2002.
2. Iwaszkiewicz J. Książka moich wspomnień. Warszawa, 1994.
3. Iwaszkiewicz J. Petersburg // Iwaszkiewicz J. Dzieła. Podróże. Warszawa, 1981.Т. 2.
4. Wroczyński T. Póżna eseistyka Jarosława Iwaszkiewicza. Warszawa, 1990.
5. Wyka K. Oblicze świata // Jarosław Iwaszkiewicz / materiały zebrał i wstępem opatrzył Janusz Rohoziński. Warszawa, 1968.
6. Ивашкевич Я. Соч. : в 3 т. М., 1988. Т.1.
7. Новая Польша. 2012. № 7/8. URL: http://www.novpol.ru/index.php?id=374 (дата обращения: 10.03.2012).

Назад в раздел