Журналы

Баллада о Марине, или «Сказочная Марина Мнишек» Юлиуша Словацкого

Автор Трошиньский М.
Страницы 156-166
Статья Загрузить
Список литературы 1. Bizan M., Hertz P. Glosy do «Balladyny» // Słowacki J. Balladyna. Warszawa, 1970.
2. Hirschberg A. Maryna Mniszchówna. Lwów, 1927.
3. Kiślak E. Car-trup i Król-duch. Rosja w twórczości Słowackiego. Warszawa,1991.
4. Mucha B. Samozwańcza carowa Maryna Mniszchówna w ocenie Aleksandra Puszkina (Komentarz historyczny do «Borysa Godunowa») // Slavia Orientalis. 1988.T. 37, № 4.
5. Niemcewicz J. U. Dzieje panowania Zygmunta III. Wrocław, 1836. T. 2.
6. Sądy współczesnych o twórczości Słowackiego (1826—1862) / zebral i oprac.B. Zakrzewski [et al.]. Wrocław, 1963.
7. Słowacki J. Balladyna. Akt IV. URL: http://pl.wikisource.org/wiki/Balladyna/Akt_IV (дата обращения: 21.09.2012).
8. Słowacki J. Balladyna. Akt V. URL: http://pl.wikisource.org/wiki/Balladyna/Akt_V (дата обращения: 21.09.2012).
9. Słowacki J. Korespondencja. Warszawa, 1963. T. 2.
10. Friedrich Schiller: Lexikon — Demetrius. URL: http://www.kuehnle-online.de/literatur/schiller/lex/D/Demetrius.htm/ (дата обращения: 21.09.2012).
11. Мочалова В. В. Образ Марины Мнишек в историографии и литературе //Studia Polonica. К 70-летию Виктора Александровича Хорева. М., 2002.
12. Пушкин А. С. Наброски предисловия к «Борису Годунову». URL:http://pushkin.niv.ru/pushkin/text/articles/article-055.htm (дата обращения: 21.09.2012).

Назад в раздел