«Славянский варвар» в парижских лекциях Адама Мицкевича :: Единая Редакция научных журналов БФУ им. И. Канта

×

Ваш логин
Зарегистрироваться
Пароль
Забыли свой пароль?
Войти как пользователь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
   
Наука есть не что иное, как отображение действительности
Фрэнсис Бэкон

DOI-генератор Поиск по DOI на Crossref.org

«Славянский варвар» в парижских лекциях Адама Мицкевича

Автор Кузяк М.
Страницы 125-137
Статья Загрузить
Список литературы 1. Campbell J. Bohater o tysiącu twarzy / przekł. A. Jankowski. Poznań, 1997.
2. Cieszkowski A. Ojcze nasz. Wydanie nowe zupełne. Poznań, 1922. T. 1.
3. Cieśla-Korytowska M. Co Mickiewicz i Słowianie mają do zaoferowania Zachodowi? // O Mickiewiczu i Słowackim. Kraków, 1999.
4. Gall A. Romantyzm polski w perspektywie postkolonialnej. Rzecz o zmaganiach z historią (Mickiewicz — Hegel) // Przegląd Humanistyczny. 2012. № 4 (433).
5. Gombrowicz W. Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie. Warszawa, 1990.
6. Górski K. Mickiewicz jako historyk i krytyk literatury czeskiej // Pamiętnik Literacki.1925. № 26.
7. Herder I. G. Dziennik z podróży 1769 / przekł. T. Namowicz // Herder I. G. Wybór pism. Wrocław, 1988.
8. Kiślak E. Car-trup i Król-duch. Rosja w twórczości Słowackiego. Warszawa, 1991.
9. Kola F. Słowianofilstwo czeskie i rosyjskie w ujęciu porównawczym. Łódź, 2004.
10. Lovejoy O. Wielki łańcuch bytów / przekł. A. Przybysławski. Warszawa, 1999.
11. Mickiewicz A. Dzieła. Wydanie Jubileuszowe. Warszawa, 1955.
12. Piwińska M. Prelekcje o Polsce dla Zachodu. Mickiewicz — Miłosz // Mickiewicz. W 190-lecie urodzin / pod red. H. Krukowskiej. Białystok, 1993.
13. Rudaś-Grodzka M. Versklavtes Slawentum // Romantik und Geschichte. Polnisches Paradigma, europäischer Kontext, deutsch-polnische Perspektive / hrsg. A. Gall [et al.]. Wiesbaden, 2007.
14. Ruszkowski J. Adam Mickiewicz i ostatnia krucjata. Studium romantycznego millenaryzmu. Wrocław, 1996.
15. Said E. Orientalizm / przekł. M. Wyrwas-Wiśniewska. Poznań, 2005.
16. Schlegel A. W. Wykłady o literaturze pięknej i sztuce / przekł. M. Kurkowska //Pisma teoretyczne niemieckich romantyków / wybrał i opracował T. Namowicz. Wrocław,2000.
17. Siwiec M. «Nieznany bóg». O Nervalowskim Mickiewiczu // Romantyzm i zatrzymany czas. Kraków, 2009.
18. Skwara M. Mickiewicz i Emerson — Prelekcje paryskie // Pamiętnik Literacki.1994. Z. 3.
19. Stefanowska Z. Legenda słowiańska w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza// Pamiętnik Literacki.1968. Z. 2.
20. Walicki A. Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społecznoreligijnej romantyzmu. Warszawa, 1970.
21. Witkowska A. Mesjanistyczne tajemnice przeznaczeń w prelekcjach paryskich// Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. Poznań, 1990.
22. Wolff L. Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment. Stanford UP, 1994.
23. Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. СПб., 1993.
24. Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977.

Назад в раздел