Журналы

В орбите творческих влияний Николая Коляды

Автор Пилат В.
Страницы 387-396
Статья Загрузить
Список литературы 1.      Mazurek H. Teatr, życie, gra. Studia o pisarstwie dramaturgicznym Nikołaja Kolady. Katowice, 2002    
2.      Piłat W. Nikołaja Kolady «ekstrawagancje» w najnowszej dramaturgii rosyjskiej//Przegląd Rusycystyczny. 1995. S. 3-4    
3.      Пилат В. Николай Коляда. Драматургия «промежутка» или художест-венный взгляд в будущее?//Балтийский филологический курьер. Калининград, 2000. № 1    
4.      Piłat W. Na progu XXI wieku. Szkice o współczesnej dramaturgii rosyjskiej. Olsztyn, 2000    
5.      Piłat W. «Szkoła» Nikołaja Kolady. O dramaturgii Olega Bogajewa i Wasilija Sigariewa//Dawna a nowa Rosja/Pod red. R. Jurkowskiego i N. Kasparka. Warszawa, 2002    
6.      Богаев О. Русская народная почта//Драматург. 1997. № 8    
7.      Бочаев О. Мертвые уши, или Новейшая история туалетной бумаги//Со-временная драматургия. 1998. № 4    
8.      Próchnicki W. Czas, przestrzeń, literatura: ustalenia i uściślenia//Problemy teorii dramatu i teatru/Pod red. J. Deglera. Wrocław, 2003. S. 164    
9.      Sławińska I. Odczytanie dramatu//Ibid    
10.      Błoński J. Dramat i przestrzeń//Ibid    
11.      Ratajczak D. Przestrzeń w dramacie i dramat w przestrzeni teatru. Poznań, 1985    
12.      Bachtin M. Problemy literatury i estetyki. Warszawa, 1982. Tłum. W. Grajewski    
13.      Łotman J. Problem przestrzeni artystycznej//Pamiętnik Literacki. R. 67. 1976. Z. 1. i in    
14.      Гончарова-Грабовская С. Поэтика современной русской драмы (конец ХХ -начало ХХI в.). Минск, 2003. С. 47    
15.      Z Wasilijem Sigariewem rozmawia Jerzy Czech, Centrum Dramaturgii. Teatr Polski w Poznaniu//Nowa Dramaturgia Rosyjska. № 3    
16.      Zob. W. Sigariew, «Plastelina»//Dialog. 2001. № 2. Tłum J. Czech    
17.      Лейдерман Н. Драматургия Николая Коляды: Критический очерк. Сверд-ловск, 1997    
18.      Гирба Ю. Траектория падения невинности//Современная драматургия. 2001. № 4    
19.      Odrażający, brudny, zły… ale w Moskwie grają jego sztuki częściej niż Czechowa i Dostojewskiego razem wziętych//Gazeta Wyborcza. 2004. 12 stycznia, z N. Koladą rozmawiała Anna Żebrowska    
20.      Сигарев В. Черное молоко//Современная драматургия. 2001. № 2    
21.      Коляда Н. Студент//Современная драматургия. 2001. № 2. С. 2    
22.      Вдовин А. Жизнь удалась//Современная драматургия. 2002. № 1    
23.      Репетиция//Пьесы уральских авторов/Под ред. Н. Коляды. Екатеринбург, 2002    
24.      Zujew W. Pierścień obrony//Dialog. 2005. № 4. Tłum. A.L. Piotrowska    
25.      Розов В. Дома // Современная драматургия. 1989. № 2; Ернев О. Мы пришли // Современная драматургия. 1989. № 2    
26.      Piłat W. Współczesna dramaturgia rosyjska. Lata osiemdziesiąte. Olsztyn, 1995. S. 55    
27.      Kurczab-Redlich K. Rosja w okrążeniu//Dialog. 2005. № 4. S. 100    
28.      Громова М. Русская современная драматургия. М., 1999. С. 140

Назад в раздел