Philology, pedagogy, and psychology

2010 Issue №8

Back to the list Download the article

J. Andrzejewski's diary From One Day to Another: The poetics of an "unfinished work"

Pages
144-149

Abstract

This article emphasises the significance of the diary genre in Jerzy Andrzejewski's prosaic experiments of the 1970s. The author considers the poetics of Andrzejewski's "literary diary" From One Day to Another and unfinished novel of diary "genesis" Hundred Years Ago and Now.

Reference

1. Andrzejewski J. Gra z cieniem. Warszawa, 1987.

2. Andrzejewski J. Z dnia na dzień. Dziennik literacki 19721979. Warszawa, 1988. T. 1, 2.

3. Andrzejewski J. Zeszyt Marcina. Warszawa, 1994.

4. Detka J. Przemiany poetyki w prozie Jerzego Andrzejewskiego. Kielce, 1995.

5. Kuźma E. Funkcja dziennika w prozie Jerzego Andrzejewskiego // Europejska proza diariuszowa. Lublin, 1995.

6. Nycz R. Sylwy współczesne. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1984.