Philology, pedagogy, and psychology

2010 Issue №8

Back to the list Download the article

Metaphor in teaching Polish as a foreign language

Pages
91-96

Abstract

The problem of metaphor is considered in the context of glottodidactics through the example of the Polish language. The author poses the problem of identification and understanding of metaphors by students of Polish as a foreign language.

Reference

1. Davies A, Widowson H. G. Czytanie i pisanie // Kurs edynburski językoz­nawstwa stosowanego. Warszawa, 1983. T. 2.

2. Seretny A, Lipińska E. ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Kraków, 2005.

3. Europejski System Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. Warszawa, 2003.

4. Lipińska E., Dąbska E. G. Kiedyś wrócisz tu... Kraków, 2003—2005. Cz. 1, 2.