The glottodidactic drama: Playing the life :: IKBFU's united scientific journal editorial office

×

Login
Password
Forgot your password?
Login As
You can log in if you are registered at one of these services:
   
Science is but an image of the truth
Francis Bacon

DOI-generator Search by DOI on Crossref.org

The glottodidactic drama: Playing the life

Author Zheleznyak Ye. A.
Pages 86-91
Article Download
Keywords glottodidactics, Polish language, teaching, methodology.
Abstract (summary) This article reveals the potential of drama as a methodological technique in teaching Polish as a foreign language. The author describes and classifies drama-exercises used in the modern methodology of teaching Polish..
References

1. Chodasz A. Co to jest drama. URL: www.stop-klatka.org.pl

2. Гектина Г. А. Драматизация как педагогическая технология (английский, немецкий языки): рабочая программа дисциплины для специальности 033200 «Иностранный язык» / Новгородский гос. ун-т им. Ярослава Мудрого. Великий Новгород, 2006.

3. Gudro M. Kształcenie sprawności językowych z wykorzystaniem technik dramy. Lublin, 2009.

4. Gudro M. Drama w szkole podstawowej. Warszawa, 1994.

5. Gałązka A. Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce. Kraków, 2008.

6. Way B. Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży. Warszawa, 1990.


Back to the section