Philology, pedagogy, and psychology

2010 Issue №8

Back to the list Download the article

The metaphorisation of the concept of conscience in the Polish linguistic world-image

Pages
44-49

Abstract

This article analyses the phraseological devices related to the metaphorical vision of conscience in the world image represented in the Polish language. The author distinguishes the metaphorical models that embody the concept of conscience.

Reference

1. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория ме­тафоры. М., 1990.

2. Маслова В. А. Введение в когнитивную лингвистику. М., 2004.

3. Greniuk F. Dieje kształtowania się koncepcji sumienia // Człowiek. Sumienie. Wartości. Materiały z sympozjum KUL. Lublin, 1997.

4. Grzegorczykowa R. Obraz “sumienia” w języku polskim na tle porów­nawczym // Prace Filologiczne. 1998. T. 43.

5. Petrà B. Sumienie w prawosławnej teologii moralnej // Człowiek. Sumienie. Wartości. Materiały z sympozjum KUL. Lublin, 1997.