Philology, pedagogy, and psychology

2011 Issue №8

Back to the list Download the article

The dramaturgy of F.M. Dostoyevsky’s novel Crime and Punishment as interpreted by Józef Tischner

Pages
122-127

Abstract

This article considers the features of literary and interpretative analysis of the dramaturgy of Fyodor Dostoevsky’s novel Crime and punishment by the Polish philosopher Józef Tischner.

Reference

1. Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 15 т. Л., 1989. Т. 5.

2. Bonowicz W. Posłowie // Tischner J. Myślenie w żywiole piękna. Kraków, 2004.

3. Krajewska A. Dramatyczna teoria literatury. Poznań, 2009.

4. Raźny A. Fiodor Dostojewski. Filozofia człowieka a problemy poetyki. Kra­ków, 1988.

5. Tischner J. Bycie sobą w perspektywie ontologicznej // Studia Filozoficzne. 1990. № 2—3.

6. Tischner J. Filozofia dramatu. Kraków, 2006.