The humanities and social science

2011 Issue №6

Back to the list Download the article

Forecasting knowledge as a tool for cognizing political reality

Pages
84-91

Abstract

The theoretical and methodological approaches to forecasting political processes are considered. The relevance of forecasting knowledge for contemporary political management and designing is grounded. The methods and implements for forecasting are evaluated not only within the context of the forecast function of political science but also as a means to cognize political
reality. The advantages and disadvantages of various methods and approaches are compared; the constraints of political forecasting are demonstrated.

Reference

1. Antoszkiewicz J. Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów. Warszawa, 1990.

2. Barteczko K., Bocian A. F. Prognozowanie i symulacje gospodarcze. Me­tody. Modele. Zastosowania. Białystok, 2008.

3. Błaszczuk D. Wstęp do prognozowania i symulacji. Warszawa, 2006.

4. Bodio T., Chodubski A. Politologia jako futurologia // “Metafory poli­tyki”. T. 2 / red. B. Kaczmarek. Warszawa, 2003.

5. Dębicka A. J. Sprawne państwo. Warszawa, 2008.

6. Encylkopedia wiedzy politycznej / pod red. M. Chmaji, J. Marszałek-Kawy, W. Sokoła. Toruń, 2004.

7. Gajda J. B. Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze. Warszawa, 2001.

8. Guzik B. Wstęp do teorii prognozowania i symulacji. Poznań, 2008.

9. Jabłoński A. W. Polityczne procesy decyzyjne // Studia z teorii polityki. T. 2 / pod red. A. W. Jabłońskiego, L. Sobkowiaka. Wrocław, 1998.

10. Kopaliński W. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. War­szawa, 1989.

11. Laska A., Nocoń J. Teoria polityki. Wprowadzenie. Warszawa, 2010.

12. Leksykon politologii / pod red. A. Antoszewskiego, R. Herbuta. Wro­cław, 2004.

13. Mrozowska S. Strategia jako koncepcja działania politycznego. Gdańsk, 2010.

14. Perycz E. Strategiczne prognozowanie modelowanie I symulacja. War­szawa, 2009.

15. Prognozowanie i symulacja / pod red. W. Milo. Łódź, 2002.

16. Przyszłość i polityka. Nadzieje i strachy zbiorowe przełomu tysiącleci / red. E. Ponczka, A Sepkowskiego. Toruń, 2008.

17. Sobczyk M. Prognozowanie. Teoria. Przykłady. Zadania. Warszawa, 2008.

18. Sułek M. Prognozowanie i symulacje międzynarodowe. Warszawa, 2010.

19. Tansley S. D. Nauki polityczne. Poznań, 1997.