The humanities and social science

2019 Issue №3

Back to the list Download the article

The political debate on the change of the Constitution of the Republic of Poland after the parliamentary elections of 2015

Pages
89-99

Abstract

In 1997, the Constitution of the Republic of Poland was adopted. Since then, constitutional disputes have continued in Poland. After the 2015 elec­tions, they sharpened. In addition, Polish President Andrzej Duda proposed a change to the Constitution of the Republic of Poland. This initiated a po­litical debate on constitutional matters. They are the subject of the article. Moreover, the most important current constitutional dilemmas were ana­lyzed. The cur­rent constitutional debate refers both to the need to amend the Constitution of the Republic of Poland of 1997 and the need to pass a com­pletely new basic law.

Reference

1.  Ustawa Konstytucyjna z 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. RP 1997. No 78, poz. 483.

2.  Tomaszewski W. Władza wykonawcza w Polsce z perspektywy funkcjonowan­ia państwa w Unii Europejskiej. Pomiędzy normatywizmem a realizmem. Olsztyn, 2015.

3.  Nowak K. Kompetencje głowy państwa w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i bezpieczeństwa państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Rzeszów, 2016.

4.  Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. RP 2009. No. 114, poz. 946.

5.  Wojtaszczyk K. A., Jakubowski W., Załęski P. (ed.). Współczesne systemy rządów, Warszawa, 2017.

6.  Grzybowski M. System rządów w Rzeczypospolitej Polskiej: charakterystyka i diagnoza wątpliwości. Uwagi wprowadzające // Przegląd Prawa Konstytucyjnego. 2012. No. 1. P. 125.

7.  Szymanek J. Relacje w trójkącie rząd—parlament—prezydent jako przedmiot dyskusji konstytucyjnych po 1997 roku. In: Chruściak R. (ed.). Problemy zmiany konstytucji. Warszawa 2017. P. 160.

8.  Pastuszko G. Instytucja konstruktywnego wotum nieufności w systemach ustrojowych państw europejskich — analiza prawno-porównawcza // Przegląd Sejmowy. 2014. No. 3(122). P. 38—39.

9.  White Paper on the Reform of the Polish Judiciary, The Chancellery of the Prime Minister, Warsaw, 7 March 2018. http://www.statewatch.org/news/2018/ mar/pl-judiciary-reform-chanceller-white-paper-3-18.pdf.[07.03.2018]

10. Banaszak B. Opinia prawna na temat przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 1590). Biuro Analiz Sej­mowych. Warszawa, 2013.

11. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Pol­skiej. Dz. U. RP 2006. No. 200, poz. 1471.

12. Prezydent idzie na bicie rekordów Guinnessa // tvn24.pl, https:// www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/pytania-w-referendum-konstytucyjnym-dysk usja-w-kawie-na-lawe,846236.html. [18.08.2018]

13. Mazurek Beata. http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-07-20/trudno-bedzie-polaczyc-referendum-ze-swietem-niepodleg.... html. [20.07.2018]

14. Sasin J. PiS nie jest przeciwny referendum ws. Konstytucji, https://www. wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/jacek-sasin-pis-nie-jest-przeciwny-referendum-ws-konstytucji,32794.html. [02.11.2018]

15. Paruch W. Referendum ws. konstytucji nie przyniesie efektów, https://www. wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/waldemar-paruch-referendum-ws-konstytu cji-nie-przyniesie-efektow,32174.html.[22.09.2018]

16. Kukiz P. Jak najszybciej musimy zmienić obecną, postbolszewicką konsty­tucję, http://telewizjarepublika.pl/kukiz-jak-najszybciej-musimy-zmienic-obecna-po stbolszewicka-konstytucje,48008.html. [15.10.2018]

17. Łabno A., Banaszak B., Szmulik B. (ed.). Ankieta konstytucyjna 2017: rozpisana przez Prawo i Sprawiedliwość w dwudziestolecie uchwalenia Konstytucji RP. War­szawa, 2018.

18. Osiecki G. Ankieta konstytucyjna PiS. Prezydent Duda czy król Jarosław. „Gazetaprawna.pl”, 17.04.2018, http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1118042, ankieta-konstytucyjna-pis-zmiany-w-ustawie-zasadniczej.html. [01.11.2018]

19. Będzie spór na linii Andrzej Duda — PiS? Partia chce ograniczyć rolę prezy­denta, http://wiadomosci. gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,23278047,bedzie-spor-miedzy-andrzejem-duda-a-pis-partia-chce-ograniczenia.html. [20.10.2018]

20. Szymaniak P. Prezydent Duda, składając wniosek o referendum, narusza art. 7 konstytucji, „Dziennik.pl”, http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/578264, prezydent-duda-wniosek-o-referendum-konstytucja. html. [22.10.2018]

21. Łętowska E. Łętowska o referendum: Wygląda to na obejście przepisów o zmianie konstytucji, „Gazetaprawna.pl”, http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/ 1135671,ewa-letowska-opinia-o-pytaniach-referendalnych.html. [16.11.2018]

22. Tomaszewski W. Dylematy wyboru systemu rządów w Polsce po 1989 roku. In: K. A. Wojtaszczyk, E. M. Marciniak, W. Jakubowski (ed.). System rządów w Polsce. Instytucje polityczne w latach 1989—2018. Warszawa, 2018, P. 45—50.

23. CBOS. Raport: Zainteresowanie referendum konsultacyjnym ws. konstytucji, nr 95/2018, 16.07.2018.

24. Tomaszewski W. Kompromis polityczny w procesie stanowienia Konstytucji RR z 2 kwietnia 1997 roku. Pułtusk, 2007. P. 305.