IKBFU's Vestnik

2019 Issue №3

Back to the list Download an article

Finland’s policy towards the USSR in the 1980s—at the beginning of the 1990s in the Finnish historiography

Pages
81-88

Abstract

The article is a review of the body of literature published in Finland dur­ing the 1990s — 2010s, describing the evolution of Finland's foreign policy to­wards the USSR in the last decade of the Cold War. The author identifies chronological stages of the study of Finland’s policy towards the Soviet Union and analyses the most relevant themes, which were the subject of attention of Finnish historians and historiographers. The author characterizes each histo­riographic period, its main topics and key research works. The author con­cludes that the main research interest of Finnish authors was the position of Finland in relation to the separation of the Baltic States from the USSR in the late 1980s and early 1990s. However, Finnish researchers did not comprehen­sively consider the evolution of the Finnish policy towards its eastern neigh­bours during the entire period of the 1980s — early 1990s.

Reference

1. Клинге М. Очерк истории Финляндии. Хельсинки, 1995.

2. Мейнандер Х. История Финляндии. Линии, структуры, переломные мо­менты. М., 2008.

3. Расила В. История Финляндии. Петрозаводск, 2006.

4. Юссила О., Хентиля С., Невакиви Ю. Политическая история Финляндии 1809—2009. М., 2010.

5. Forsberg T., Pursiainen C. Crisis Decision-Making in Finland. Cognition, Insti­tutions and Rationality // Cooperation and Conflict: Journal of the Nordic Interna­tional Studies Association. 2006. Vol. 41 (3). P. 235—260.

6. Hiltunen R. Neuvostoliitto ja Suomi: hyviä naapureita ja ystäviä. Moskova, 1986.

7. Hiltunen R. Neuvostoliitto ja Suomi: esimerkki hyvästä naapuruudesta. Moskova, 1988.

8. Kansikas S. Dismantling the Soviet Security System. Soviet Finnish Negotia­tions on Ending Their Friendship Agreement, 1989—91 // The International History Review. 2017. 22 P. URL: https://www.tandfonline.com/doi/figure/10.1080/07075 332.2017.1398177?scroll=top&needAccess=true#aHR0cHM6Ly93d3cudGFuZGZvbm­xpbmUuY29tL2RvaS9wZGYvMTAuMTA4MC8wNzA3NTMzMi4yMDE3LjEzOTgxN zc/bmVlZEFjY2Vzcz10cnVlQEBAMA (дата об­ращения: 20.07.2018).

9. Kansikas S. Koivisto ja Kekkosen idänsuhteiden perintö // Politiikasta. fi. 17.05.2017. URL: https://politiikasta.fi/koivisto-ja-kekkosen-idansuhteiden-perinto/ (дата обращения: 29.12.2018).

10. Lounasmeri L. Through Rose or Blue and White Glasses? Decades of News about the Soviet Union in the Finnish Press // Nordicom Review. 2013. № 34 (1). P. 105—123.

11. Metsalo I. Vallanvaihto suomalaissilmin. Suomen ulkoasiainministeriön analyysit Baltian itsenäistymiskehityksestä 1986—1991. Pro gradu-tutkielma, Helsingin yliopisto, joulukuu 2016.

12. Möttölä K. Finnish foreign policy addressing the ending of the Cold War // Conference “Post-Cold-War: Change and Continuity in the Making of a New World Order at the Turn of the 1990s”. University of Minnesota, Minneapolis, MN, 2016.

13. Pesu M. Pienvaltiodemokratia perusetujansa turvaamassa Suomen kansal­linen identiteetti, Tshekkoslovakian miehitys ja Baltian maiden itsen­äisty­minen. Pro gradu-tutkielma, Tampereen yliopisto, toukokuu 2014.

14. Poutiainen M. Epävakaata horisontissa. Suomalaisten ulkopolitiikan asian­tuntijoiden itänaapuriin liittämät uhka-ja tulevaisuuskuvat 1989—1993. Pro gradu-tutkielma, Helsingin yliopisto, tammikuu 2014.

15. Rentola K. When to move? Finland and the Disintegration of the Soviet Un­ion // Northern Europe in the Cold War, 1965—1990. East-West Interactions of Trade, Culture and Security. Aleksanteri Cold War Series. 2016. № 3. P. 268—286.

16. Seppinen J. Mahdottomasta mahdollinen. Suomen tie Euroopan unioniin. Jyväskylä, 2001.

17. Suomi J. YYA-sopimuksen voimassaoloajan ennenaikainen pidentäminen vuonna 1983 // Poliittista ystävyyttä. YYA-sopimus 60 vuotta. Henkivakuutusta, reaalipolitiikkaa, ystävyyttä? Turku, 2009. S. 93—104.

18. Talvitie H. Ajatuksia puolueettomuudesta ja YYA-sopimuksesta // Poliittista ystävyyttä. YYA-sopimus 60 vuotta. Henkivakuutusta, reaalipolitiikkaa, ystävyyttä? Turku, 2009. S. 11—18.

19. Visuri P. Suomi kylmässä sodassa. Keuruu, 2006.