IKBFU's Vestnik

2019 Issue №2

Back to the list Download an article

The identity and collective memory of Kaliningraders in recent Polish studies

Pages
104-112

Abstract

This paper is a review of recent Polish studies on identity and collective memory in the Kaliningrad region of the Russian Federation. Polish authors have analysed the development of Kaliningrad regional identity – a process closely related to collective memory changes and politics of memory. Scholars have explored the ‘identity dilemmas’ of Kaliningraders, commemorative con­flicts between different groups about the past, and strategies for the ‘invention of traditions’. However, studies into the identity of certain groups of local res­idents (the Polish diaspora or Catholics) cast doubt on the very validity of the question about the identity of Kaliningraders. The experience of Polish schol­ars shows that the interpretation of the past and present of the Kaliningrad region in a multicultural perspective is a viable research area.

Reference

1. Жуковский А., Котович В. Калининградская область в польских исследо­ваниях // Балтийский регион. 2011. № 2 (8). С. 127—138.

2. Hojszyk W. Dzieje Kaliningradu i jego mieszkańców widziane z Olsztyna // Königsberg — Królewiec — Kaliningrad: dziedzictwo historyczne / red. K. Jarosz. Węgorzewo, 2013. S. 68—72.

3. Jarosz K. Współczesne ślady polskości w krajobrazie historycznym obwodu kaliningradzkiego // Ibid. S. 73—85.

4. Kalęba B. “Tekst królewiecki” w dialogu: “Pocztówka z miasta K.” Josifa Brodskiego i “Nowa pocztówka z miasta K” Tomasa Venclovy // Przekładaniec: pismo poświęcone przekładom i nie tylko. 2015. № 30. S. 152—165.

5. Lewandowska I. Warmia and Masuria — Kaliningrad oblast — Klaipėda region. Three instead of one (East Prussia) // Region and Regionalism. Łódź ; Opole, 2009. № 9, vol. 1 : Historical regions divided by the borders. General problems and regional issue. P. 241—248.

6. Romanowska E. Das Kaliningrader Gebiet aus der Perspektive Polens. Vergan­genheit, Gegenwart und Zukunft // Kaliningrad in Europa. Nachbarschaftliche Perspektiven nach dem Ende des Kalten Krieges / hrsg. von S. Berger. Wiesbaden, 2010. S. 122—146.

7. Sakson A. Od Klajpedy do Olsztyna. Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury. Poznań, 2011.

8. Sakson A. Ostpreussen — eine geteilte Region im Bewusstsein der heutigen Li­tauer, Russen und Polen // Regionen des Östlichen Europas im 20. Jahrhundert. München, 2013. S. 253—270.

9. Sakson A. Dylematy tożsamości współczesnych mieszkańców Obwodu Kaliningradzkiego // Kaszubi, Pomorze, Gdańsk: w kręgu pytań o kulturę, historię i tożsamość : księga jubileuszowa profesora Józefa Borzyszkowskiego z okazji 70. rocznicy urodzin / red. K. Lewalski et al. Gdańsk, 2016. S. 513—523.

10. Sakson A. Dziedzictwo Prus Wschodnich. Socjologiczne i historyczne studia o regione. Olsztyn, 2017.

11. Sawicki K. P. Imigranci w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej po 1990 r. // Studia Gdanskie Wizje i rzeczywistość. 2013. T. 10. S. 251—266.

12. Siegień P. Königsberg i Kaliningrad — między pamięcią, utratą i zapomnieniem // Problemy rozwoju miast. 2016. Vol. 13, № 2. S. 13—18.

13. Steckiewicz J. Kościół katolicki w obwodzie Kaliningradzkim w latach 1945—2009. Kraków, 2013.

14. Traba R., Żytyniec R. Ziemie Odzyskane / utracony Heimat // Polsko-niemeickie miejscy pamięci / red. R. Traba, H. H. Hahn. Warszawa, 2015. T. 1 : Wspólne / Oddzielne. S. 660—682.

15. Wójcik-Żołądek M. Od Königsberga do Kaliningradu. Nazwy miast jako miejsca pamięci // Przegląd zachodni. 2014. Z. 2. S. 254—273.

16. Zieliński M. J. Między filozofem a starostą. Dylematy tożsamości regionalnej obwodu kaliningradzkiego i jego mieszkańców po 1991 roku : rozprawa doktorska. Warszawa, 2017.

17. Żȩgota K. Diaspora polska w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Toruń, 2014.