Philology, pedagogy, and psychology

2018 Issue №3

Back to the list Download the article

Correnpondence of Wladislaw Broniewski and Irena Gelman: historical and cultural context

Pages
63-70

Abstract

Having analyzed fifty-seven letters of the Polish poet Wladyslaw Broniewski and seven letters of Irena Gelman, the author explores the historical and cultural context as well as the poetic vision of the correspondents. Additionally, these letters bear testimony to their romatic feeling. The authors of the letters knew and appreciated Russian literature, which was one of the subject matters in their letters, and valued both classical Russian literature and the literatrure of the time. In their letters, both Broniewski and Gelman often used Russian words and phrases, which reinforced the context created by these reputable writers. The analysed letters of the 1930s are of particular interest because they contain little known biographical facts of the poet and translator Wladyslaw Broniewski.

Reference

1. Biezymienskij A. Dnieprostroj, Swietłow Michał. Grenada / przeł. J Tuwim // Wiadomości Literackie. 1933. № 47. S. 9.
2. Broniewska J. Maje i listopady. Warszawa, 1967.
3. Broniewski W. Magnitogorsk albo rozmowa z Janem; Miasto rodzinne // Wiadomości Literackie. 1933. № 55. S. 7.
4. Broniewski W. Moje przyjaźnie poetyckie. Warszawa, 1960.
5. Broniewski W. Pamiętnik / opr. z rękopisu, wstęp i komentarz M. Tramer. Warszawa, 2013.
6. Urbanek M. Broniewski milosc-wodka-polityka: [рецензия] // Cultura.pl : [сайт]. URL: http://culture.pl/pl/dzielo/mariusz-urbanek-broniewski-milosc-wodkapolityka (дата обращения: 27.01.2018).
7. Czapski J. Na nieludzkiej ziemi. Kraków, 2001.
8. Lichodziejewska F. Twórczość Władysława Broniewskiego. Warszawa, 1973.
9. Listy Władysława Broniewskiego i Ireny Helman. Broniewski w potrzasku uczuć / wstęp, opracowanie i przypisy Dariusz Pachocki. Kraków, 2013.
10. Nowikow-Priboj A. Cuszima / przeł. W. Broniewski. Warszawa, 1934.
11. Nowikow-Priboj A. Pancernik «Orzeł» w bitwie / przeł. W. Broniewski // Wiadomości Literackie. 1934. № 1. S. 1—2.
12. Olszewska M. Władysław Broniewski // Cultura.pl : [сайт] URL: http://culture.pl/pl/tworca/wladyslaw-broniewski(дата обращения: 27.01.2018).
13. Pasternak B. Łódź w r. 1905 / przeł. W. Broniewski // Wiadomości Literackie. 1933. № 47. S. 9.
14. Pilniak B. Sprawa śmierci / przeł. W. Broniewski // Wiadomości Literackie. 1933. № 47. S. 1.
15. Urbanek M. Broniewski. Miłość, wódka, polityka. Warszawa, 2011.
16. Urbankowski B. Czerwona msza czyli uśmiech Stalina. Warszawa, 1995.
17. Urbankowski B. Czerwona msza czyli uśmiech Stalina. Warszawa, 1998. Т. 2.
18. Wat A. Mój wiek. Warszawa, 1990.
19. Wiadomości Literackie. 1931. № 7. S. 1.
20. Wiadomości Literackie. 1933. № 47.
21. Broniewski. Miłość, wódka, polityka : [рецензия]. URL: http://iskry.com.pl/biografia/66-broniewski-978832440184040.html (дата обращения: 07.02.2018).
22. Пастернак Б. Собрание сочинений : в 5 т. М., 1989. Т. 1.
23. Фесенко О. П. Эпистолярий: жанр, стиль, дискурс // Вестник Челябинского государственного университета. 2008. № 23. С. 132—143.
24. histmag.org : [сайт]. URL: https://histmag.org/Mariusz-Urbanek-Broniewski.-milosc-wodka-polityka-recenzja-red.Michal Przeperski (дата обращения: 27.01.2018).
25. Władysław Broniewski // Cultura.pl : [сайт]. URL: http://culture.pl/pl/tworca/wladyslaw-broniewski (дата обращения: 27.01.2018).
26. MG : [сайт издательства]. URL: http://www.wydawnictwomg.pl/broniewskiw-potrzasku-uczuć/ (дата обращения: 27.01.2018).