Philology, pedagogy, and psychology

2015 Issue №8

Back to the list Download the article

Male Cinderella: the character, genre, and poetics of Jerzy Kosiński's novel Being There

Pages
118-126

Abstract

This article presents a comprehensive analysis of the novel of the Polish émigré author Erzy Kosiński written in the English language. The image of the main character is considered in the typological comparison with the prece-dent images of world literature; the plot and composition structure is de-scribed; the genre is identified. Using the analysis of the novel’s key episodes, the article stresses the meaning-creating function of the reflection technique. The receptive field of the novel is identified.

Reference

1. Косинский Е. Садовник / пер. с англ. И. Кормильцева // Иностранная литература. 1997. № 10. С. 73—115.
2. Кормильцев И. От переводчика // Иностранная литература. 1997. № 10. С. 115—116.
3. Кормильцев И. Сказка о Мальчике, которому до поры до времени везло: Судьба Ежи Никодема Косинского // Иностранная литература. 1999. № 3. С. 188—199.
4. Charyn J. Jerzy Kosiński / tłum. K. Sikorska. Warszawa, 2013.
5. Gelb B. Being Jerzy Kosinski // New York Times Magazine. 1982. February 21. P. 42—46.
6. Głowacki J. Good night, Dżerzi. Świat Książki. Warszawa, 2010.
7. Kosiński J. Malowany ptak. Warszawa, 2011.
8. Kosiński J. Wystarczy być. Warszawa, 1993.
9. Niemczyk R. Ogrodnik na dworze prezydenta, czyli i Ty możesz zostać poli-tykiem! // Expryment: recenzya dobrey ksiazki : [сайт]. 30.03.2011. URL: https://experymentt.wordpress.com/category/ksiazka-zagraniczna/page/34/ (дата обращения: 01.07.15).
10. Michalkiewicz S. Malowany ptak i Czarny ptasior // Prawica. net : [сайт]. 24.06.2011. URL: http://prawica.net/opinie/26275 (дата обращения: 21.06.2015).
11. Siedlecka J. Czarny ptasior. Gdańsk ; Warszawa, 1993.
12. Sloan J. P. Jerzy Kosiński. Biografia. Warszawa, 1996.