Philology, pedagogy, and psychology

2015 Issue №8

Back to the list Download the article

From the history of literary relationships: Cz. Miłosz and J. Putramen

Pages
107-113

Abstract

Czeslaw Milosz and Jerzy Putrament studied together at the Stefan Ba-tory University in Wilno and were members of the Żagary literary group. Later, their relationship faced certain challenges and was broken off as Milosz emigrated. The relationship of the two authors is considered based on J. Putrament’s letters to Cz. Milosz published by the latter in 1998.

Reference

1. Александров В. Путрамент // Краткая лит. энциклопедия : в 8 т. М., 1962—1978. Т. 6. С. 90.
2. Британшинский В. О Милоше и об этой его книге [«Порабощенный разум»] // ЛитМир: электронная библиотека. URL: http://www.litmir.info/br/?b=169538 (да¬та обращения: 08.05.2015).
3. Мардиева А. Концепция личности в польской антифашистской прозе // Вестник Московского университета. 1983. № 3. С. 34—40.
4. Bereś S. Ostatnia wileńska plejada. Szkice o poezji kręgu Żagarów. Warszawa, 1990.
5. Bikont A., Szczęsna J. Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu. War-szawa, 2006.
6. Franaszek A. Miłosz. Biografia. S. l., 2011.
7. Giedroyc J. Autobiografia na cztery ręce / opr. K. Pomian. Warszawa, 1994.
8. Gorczyńska R. Intelektualny thriller // Znak. 2012. № 680. URL: http://www. miesiecznik.znak.com.pl/2254/intelektualny-thriller (дата обращения: 13.03.2015).
9. Literatura polska. Przewodnik encykłopedyczny. Warszawa, 1985.
10. Literatura Polski Ludowej. Oceny i prognozy / pod red. J. Adamskiego. War-szawa, 1986.
11. Mianowska J. Восприятие русской прозы о войне в Польше в 60—80-е годы. Bydgoszcz, 1993.
12. Miłosz Cz. Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945—1950. Kraków, 1998.
13. Pasierski E. Miłosz i Putrament. Żywoty równoległe. Warszawa, 2011.
14. Putrament J. Wrzesień. Warszawa, 1969.
15. Stępień M. Dyskusje o literaturze Polski Ludowej // Ruch Literacki. 1965. № 3.
16. Tischner L. Wspomnienia o Czesławie Miłoszu // Czesław Miłosz : [сайт]. URL: http://www.milosz.pl (дата обращения: 15.03.2015).
17. Urbankowski B. Czerwona msza, czyli uśmiech Stalina. Warszawa, 1998.
18. Wisłowska M. Putrament. Warszawa, 1966.
19. Zawada A. Miłosz. Wrocław, 2004.
20. Jerzy Putrament // Wikipedia: wolna encyklopedia. URL: http://pl.wikipedia. org/wiki/Jerzy_Putrament (дата обращения: 04.03.2015).