IKBFU's Vestnik

2015 Issue №05

Back to the list Download an article

The project method in multicultural education: Polish practices

Pages
25-31

Abstract

This article analyses the results of an international project aimed at fa-miliarizing Kaliningrad teachers with the Polish multicultural education practices. The author stresses the potential of a number of methods and tech-niques, including the project method. The article addresses the teachers’ pre-paredness for multicultural and intercultural education. The author analyses the applicability of the European – in particular, Polish, practices – in the Ka-liningrad region.

Reference

1.    Жуковский И. И., Клемешев А. П., Корнеевец В. С. и др. Системы образования зарубежных стран Балтийского региона в контексте инновационного развития экономики : монография / под ред. И. Н. Симаевой. Калининград, 2013. С. 96—103.
2.    Схабеньски Я. Проект как метод обучения. Самара, 2011.
3.    Схабеньски Я., Матусевич А. Многокультурное образование с использованием метода проекта // Метод проекта в многокультурном образовании: опыт калининградских педагогов. Калининград, 2013. С. 15—40.
4.    Czerniejewska I. Edukacja wielokulturowa w Polsce w perspektywie an-tropologii. Poznań, 2008. URL: http://www.pracownia-wielokulturowa.pl/teksty/ edukacja_wielokulturowa.pdf (дата обращения: 18.02.2015).
5.    Edukacja miedzykulturowa — bibliodrama i metody tworcze, Bielskie stowarzyszenie artystyczne Teatr Grodzki. Bielsko-Biala, 2012.
6.    Intercultural learning, Council of Europe / European Commission. Strasbourg, 2000.
7.    Markowska D. Teoretyczne podstawy edukacji międzykulturowej // Kwartal-nik pedagogiczny. 1990. Nr 4.  S.109.
8.    Mirska-Czerwińska A., Hajdukiewicz M., Machcewicz A. et al. Wspólna przeszłość — wspólna przyszłość // Materiały pomocnicze dla nauczycieli, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Warszawa, 2008. S. 11.
9.    Nikitorowicz J. Edukacja miedzykulturowa // Encyklopedia pedagogiczna XXI wie¬ku / red. T. Pilch. Warszawa, 2003. T. 1, A—F. S. 934.
10.    Nikitorowicz J. Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Wy-dawnictwo Trans Humana. Białystok, 2001. S. 126.
11.    Przygody innego — bajki w edukacji miedzykulturowej / red. A. Mlynar-czuk-Sokolowska, K. Potonec, K. Szostak-Krol. Fundacja edukacji I tworczasci. Bialystok, 2011.
12.    Slowo i dzialanie: bibliodrama w dialogu miedzykulturowym / red. M. Schejbal. Bielskie stowarzyszenie artystyczne Teatr Grodzki. Bielsko-Biala, 2013.