IKBFU's Vestnik

2014 Issue №8

Back to the list Download an article

Danilewicz-Zielińska on Polish émigré poets

Pages
152-157

Abstract

This article analyses the books of the Polish writer Maria Danilewicz-Zielińska The fado of my life and Essays on literary emigration. The author focuses on Danilewicz-Zielińska’s recollections and criticism of the members of the Skamander group: Julian Tuwim, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński, Stanisław Baliński, etc. The article explores the logic of the writer’s assessments of her contemporaries and emphasises the historical significance of Danilewicz-Zielińska’s memoirs.

Reference

1. Historia literatury polskiej : w 10 t. / pod red. A. Skociek. Bochnia ; Kraków ; Warszawa,2002—2005. T. 9
2. Danilewicz-Zielińska M. Szkice o literaturze emigracyjnej. Wroclaw, 1992.
3. Danilewicz-Zielińska M. Fado o moim życiu. Rozmowy z Włodzimierzem Paźniewskim.Toruń, 2000.
4. Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J. Słownik terminów literackich / pod red. J. Sławińskiego. Wroclaw, 1998.
5. Głuchowski K. Z przedmowy do książki. „Czarodziej polskiego słowa: Maria Danilewicz-Zielińska”. Aleksandrów Kujawski, 2005.
6. Klimaszewski B., Nowakowska Ewa R., Wyskiel W. Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie 1939—1980 / pod red. Bolesława Klimaszewskiego. Warszawa, 1993.
7. Lewandowski W. Wstęp // Danilewicz-Zielińska М. Biurko Konopnickiej. Warszawa,2000.
8. Lewandowski W. …Strofy dla mew i mgieł… Z dziejów literatury Drugiej Emigracji (i jej relacji komunikacyjnych). Toruń, 2005.
9 Мяновска И. Воспоминания Марии Данилевич-Зелиньской как документ эпохи // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2013.Вып. 8. С. 134—139.
10. Siewierski H. Ponad granicami. URL: http://www2.tygodnik.com.pl/tp/2814/kultura04.php (дата обращения: 02.04.2013).