Philology, pedagogy, and psychology

2013 Issue №8

Back to the list Download the article

The memoirs of Maria Danilewicz-Zielińska as evidence of the era

Pages
134-139

Abstract

This article identifies the role of the writer Maria Danilewicz-Zielińska in the Polish exile literature of the 20th century. The author focuses on the biography of the writer, her artistic path, and literature connections. The article analyses the reflection of the cultural context of the Kujawy region of the early 20th century in the works of Maria Danilewicz-Zielińska. Special attention is paid to the autobiographical book Fado o moim życiu, which is considered evidence of the era.

Reference

1. Литература русского зарубежья (1920—1990) / под общ. ред. А. И. Смирновой. М., 2006.
2. Adamczyk K. Szkice o literaturze emigracyjnej — jako autobiografia // Archiwum emigracji. Studia — szkice — dokumenty. 2007. Z. (1)9. S. 16—27.
3. Czermińska M. Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie, wyzwanie. Kraków, 2001.
4. Danilewicz-Zielińska M. Szkice o literaturze emigracyjnej. Wroclaw, 1992.
5. Danilewicz-Zielińska M. Fado o moim życiu. Rozmowy z Włodzimierzem Paźniewskim. Toruń, 2000.
6. Danilewicz-Zielińska M. Od Tążyny // Danilewicz-Zielińska M. Biurko Konopnickiej. Warszawa, 2000. S. 31—43.
7. Janion M. Tragizm. Historia. Prywatność. Kraków, 2000.
8. Klimaszewski B., Nowakowska Ewa R., Wyskiel W. Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie 1939—1980 / praca zbiorowa pod red. B. Klimaszewskiego. Warszawa, 1993.
9. Lejne F. Wariacje na temat pewnego faktu. O autobiografii. Kraków, 2001.
10. Lewandowski W. Wstęp // Danilewicz-Zielińska M. Biurko Konopnickiej. Warszawa, 2000. S. 6—26.
11. Tatarowski K. W. Rozmowa z Marią Danilewicz-Zielińską. URL: http://www.tygielkultury/eu1_3_2004/aktual/9.htm (дата обращения: 02.04.2013).