The humanities and social science

2012 Issue №6

Back to the list Download the article

On the development of the parliamentarianism institution in Poland

Pages
79-85

Abstract

This article is devoted to the important issue of development of parliamentarianism in post-authoritarian countries through the case of Poland. Having passed several stages of constitutional changes and political crises caused by the situation of political infighting, the Polish political system has reached sustainability, which ensures its effective functioning.

Reference

1. Керимов А. Д. Понимание парламентаризма и перспективы его развития в России // Гражданин и право. 2002. № 7/8. С. 25—33.
2. Кутафин О. Е. Российский конституционализм. М., 2008.
3. Макаренко Б. И. Посткоммунистические страны: некоторые итоги трансформации // Полития. 2008. № 3. С. 105—125.
4. Садовникова Г. Д. Проблемы оптимизации порядка формирования представительных органов в Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2008. № 14. С. 24—31.
5. Яжборовская И. С. Демократизация партийно-политической системы в странах Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы // Проблемы политологии. Вып. 3. М., 2003. С. 17—42.
6. Antoszewski A. Forma Rzada // Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej / red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław, 1998.
S. 59—62.
7. Cholaj H. Transformacja systemowa w Polsce. Szkice teoretyczne. Lublin, 1998.
8. Cichosz M. Transformacja demokratyczna — przyczyny, przebieg i efekty procesu // Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej w perspektywie porównawczej / pod red. A. Antoszewski. Wrocław, 2006. S. 134—179.
9. Chruściak R. Przygotowanie i uchwalenie konstytucji RP: wybór przepisów prawnych. Warszawa, 1994.
10. Chruściak R., Mołdawa T., Wojtaszczyk K. A., Zieliński E. Polski system polityczny w okresie transformacji. Warszawa, 1995.
11. Krouwel A. Measuring Presidentialism of Central and East European Countries // Working Papers Political Science. 2003. № 2.
12. McCarty N., Meirowitz A. Political Game Theory. Cambridge University Press, 2007.
13. Mołdawa T., Zakrzewska J. Historia sejmu polskiego. Warszawa, 1989. T. 3 :Polska Ludowa.