The Baltic Region

2011 Issue №2(8)

Back to the list Download the article

The Kaliningrad region in Polish scientific research

DOI
10.5922/2079-8555-2011-2-13
Pages
109-118

Abstract

This article offers an overview of the leading Polish research centres focusing on the political, social, and economic aspects of the Kaliningrad region.

Reference

1. Achremczyk, S. 2005. Komunikaty Mazursko-Warmińskie, № 3.
2. Baryła, T. 2000. Polska w Europie, N 34.
3. Baryła, T., Hojszyk, W., Wojnowsk,i E. 2004. Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Wybór dokumentów 1994—2004. Olsztyn.
4. Bingen, D. 1993. Przegląd Zachodni, N 3.
5. Buckhard, O. 1995. Komunikaty Mazursko-Warmińskie, N 4.
6. Budnikowski, T. 1993. Przegląd Zachodni. 1993, N 3.
7. Chełminiak, M. 2002. Tygiel, N 2—3.
8. Chełminiak, M. 2010. Przegląd Geopolityczny, N 2.
9. Chełminiak, M. 2009. Obwód Kaliningradzki FR w Europie. Rosyjska enklawa w nowym międzynarodowym ładzie politycznym. Toruń.
10. Chełminiak, M., Kotowicz, W. 2004. Cooperation between the Pomorskie and Podlaskie Voivodships and the Kaliningrad District. In: E. Romanowska, B. Samojłowicz. (red.) Poland-Russian cross-border Cooperation. Olsztyn.
11. Chełminiak, M., Kotowicz, W. 2004. Cultural and Sceintific Cooperation between the Warmia and Mazury Voivodship and the Kaliningrad District.Academic Instituitions. In: E. Romanowska, B. Samojłowicz. (red.). Poland-Russian cross-border Cooperation. Olsztyn.
12. Chełminiak, M., Kotowicz, W., Modzelewski, W. T. 2006. The Polish-Russian Cross-Border Cooperation. Institutional Conditions and Perspectives of Regional Development. In: T. Palmowski, Y. Matviyishyn (red.). Problems of Regional Development in Border Regions of Ukraine and Poland. Lviv.
13. Chełminiak, M., Kotowicz, W., Modzelewski, W. T., Żukowski, A. 2003.Kalendarium kontaktów Polski z Obwodem Kaliningradzkim FR w latach 1991—2003. In: A. Żukowski (red.). Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Olsztyn.
14. Chełminiak, M., Kotowicz, W., Modzelewski, W. T., Żukowski, A. 2008.Kalendarium kontaktów Polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej w latach 1991—2006. In: A. Żukowski (red.). Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości. Toruń.
15. Chełminiak, M., Kotowicz, W., Modzelewski, W. T., Żukowski, A. 2008.Polityka Rosji wobec Obwodu Kaliningradzkiego FR w okresie prezydentury Władimira Putina. In: S. Bieleń, A. Stępień-Kuczyńska (red.). Rosja w okresie prezydentury Władimira Putina. Łódź-Toruń.
16. Chełminiak, M., Kotowicz, W., Modzelewski, W. T., Żukowski, A. 2005.Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w warunkach przemian europejskiego ładu politycznego. In: E. Biesiadka (red.). Badania naukowe UWM — przegląd osiągnięć. Cz. 2. Olsztyn.
17. Chełminiak, M., Kotowicz, W., Modzelewski, W. T., Żukowski, A. 2008.Wykaz publikacji na temat Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. In:A. Żukowski (red.). Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.Teraźniejszość i wyzwania przyszłości. Toruń.
18. Chełminiak, M., Kotowicz, W., Modzelewski, W. T., Żukowski, A. 2004.Sprawy Wschodnie, N 5.
19. Chełminiak, M., Kotowicz, W. 2004. The geopolitical significance of the Kaliningrad oblast from the perspective of Russian interests in the Russian Sea Region. In: T. Palmowski (red.). The Framework of regional development in crossborder areas of North-Eastern Poland and the Kaliningrad Oblast. Gdynia; Pelplin.
20. Chełminiak, M., Kotowicz, W. 2004. Współpraca województwa
pomorskiego oraz podlaskiego z obwodem kaliningradzkim. In: E. Romanowska, B. Samojłowicz (red.). Polsko-rosyjska współpraca transgraniczna. Olsztyn.

21. Chełminiak, M. 2002.Obwód Kaliningradzki na mapie politycznej Europy na przełomie XX i XXI wieku. In: B. Fijałkowska, A. Żukowski (red.). Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy. Warszawa.
22. Chełminiak, M. 2003. Obwód Kaliningradzki wobec procesów globalizacji i integracji europejskiej. In: M. Barański (red.). Samorząd — rozwój — integracja.Katowice.
23. Chełminiak, M. 2004. Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego FR na forum organizacji i instytucji międzynarodowych. In: A. Żukowski (red.). Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Olsztyn.
24. Chełminiak, M. 2003. Współpraca Obwodu Kaliningradzkiego z zagranicą. In: T. Wallas (red.). Europa Środkowo-Wschodnia w procesie globalizacji i integracji. Słubice.
25. Chełminiak, M., Żukowski, A. 2008. Polska polityka zagraniczna a perspektywy rozwoju kontaktów Polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. In: A. Żukowski (red.). Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości. Toruń.
26. Daszicziew, W. 1993. Przegląd Zachodni, N 3.
27. Eberhardt, P. 1993. Potencjały ludnościowe w obszarach przygranicznych Polski i republik graniczących od wschodu z Polską. In: P. Eberhardt, T. Komornicki (red.). Podstawy rozwoju zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski, Biuletyn nr 2, „Problematyka wschodniego obszaru pogranicza”. Warszawa.
28. Eberhardt, P. 1994. Problematyka tzw. euroregionów na wschodnim pograniczu Polski. In: P. Eberhardt, K. Miros. Podstawy rozwoju zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski, Biuletyn nr 5, „Węzłowe problemy współpracy przygranicznej”. Warszawa.
29. Palmowski, T., Fedorov, G., Korneevets, V. 2003. Economic, Geopolitical and Social Problems of Co-operation between Kaliningrad and Poland. Gdynia; Pelplin.
30. Falkowski, K. 2002. Miejsce Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w regionie południowo-wschodniego Bałtyku. Warszawa.
31. Falkowski, K. 2004. Stosunki gospodarcze Polski z Obwodem Kaliningradzkim. In: P. Bożyk (red.). Stosunki gospodarcze Polska—Rosja w warunkach integracji z Unią Europejską. Warszawa.
32. Falkowski, K., Teichmann, E. 2002. Kierunki i możliwości współpracy Polski, Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej. Warszawa.
33. Fjodorow, G. 1993. Przegląd Zachodni, N 3.
34. Galcow, W. I. 1996. Komunikaty Mazursko-Warmińskie, N 2.
35. Jasiński, J. 1994. Historia Królewca. Szkice z XIII—XX stulecia. Olsztyn.
36. Komornicki, T. 1995. Przegląd Geograficzny, N 1—2.
37. Komornicki, T. 2003. Spatial Dimension of the Socio-economic Connections Between Poland and the Kaliningrad District of the Russian Federation. In: T. Palmowski, G. Fedorov, V. Korneevets. (red.). Economic, Geopolitical and Social Problems of Co-operation Between Kaliningrad and Poland, Coastal Regions
6. Gdynia; Pelplin.
38. Kotowicz, W. 2003. Cywilizacja i Polityka, N 1.
39. Kotowicz, W. 2004. Sprawy Wschodnie, N 1.
40. Kotowicz, W. 2008. Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej na tle bilateralnych stosunków polsko-rosyjskich. In: A. Żukowski (red.). Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości. Toruń.
41. Kotowicz, W. 2004. Obwód Kaliningradzki FR na tle bilateralnych stosunków polsko-rosyjskich. In: A. Żukowski (red.). Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego. Olsztyn.

42. Kotowicz, W. 2004. Partie polityczne w Obwodzie Kaliningradzkim wobec rozszerzenia Unii Europejskiej na Wschód. In: M. Cichosz, J. Sroka, K. Zamorska (red). Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej. Warszawa.
43. Kotowicz, W. 2008. Stosunki polsko-rosyjskie a problem Obwodu Kaliningradzkiego. In: M. Hartliński, A. Hołub, K. Tybuchowska-Hartlińska (red.).Bliskie sąsiedztwo — dalekie sojusze. Olsztyn.
44. Kotowicz, W. 2004. Znaczenie Obwodu Kaliningradzkiego dla interesów narodowych Rosji. In: P. Timofiejuk, A. Wierzbicki, E. Zieliński (red.). Narody i nacjonalizm w Federacji Rosyjskiej. Warszawa.
45. Kotowicz, W., Żukowski, A. 2008. Badania naukowe nad Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej w Polsce. In: A. Żukowski (red.). Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości.Toruń.
46. Kotowicz, W., Żukowski, A. 2008. Badania naukowe nad Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej w Polsce. In: A. Żukowski (red.). Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości.Toruń.
47. Kotowicz, W., Żukowski, A. 2010. Stan badań nad Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej w Polsce. In: A. Stępień-Kuczyńska,M. Słowikowski (red.). Dwadzieścia lat transformacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. Łódź-Toruń.
48. Kotowicz, W., Żukowski, A. 2004. Zarys problematyki stanu badań nad Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. In: M. J. Malinowski,M. Burdelski, R. Ożarowski (red.). Problemy badawcze politologii w Polsce.Gdańsk; Warszawa.
49. Kretynin, G. 2001. Komunikaty Mazursko-Warmińskie, N 2.
50. Modzelewski, W. T. 2004. Przegląd Politologiczny, N 4.
51. Modzelewski, W. T. 2004. Euroregional Cooperation between the borderland regions of Poland and the Kaliningrad District of the Russian Federation. In: T. Palmowski (red.). The Framework of Regional Development in Cross-border Areas of North-Eastern Poland and The Kaliningrad Oblast. Gdynia; Pelplin.
52. Modzelewski, W. T. 2004. Geneza i tożsamość Obwodu Kaliningradzkiego FR. In: P. Timofiejuk, A. Wierzbicki, E. Zieliński (red.). Narody i nacjonalizm w Federacji Rosyjskiej. Warszawa.
53. Modzelewski, W. T. 2002. Idea współpracy transgranicznej Polski z Obwodem Kaliningradzkim. In: B. Fijałkowska, A. Żukowski (red.). Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy. Warszawa.
54. Modzelewski, W. T. 2006. Polska — Obwód Kaliningradzki FR. Polityczne uwarunkowania współpracy transgranicznej. Olsztyn.
55. Modzelewski, W. T. 2003. Rozwój instytucjonalnych form współpracy transgranicznej między województwem warmińsko-mazurskim a obwodem kaliningradzkim. In: M. Barański (red.). Samorząd — Rozwój — Integracja.Katowice.
56. Modzelewski, W. T. 2005. Współpraca na pograniczu polsko-rosyjskim —wybrane aspekty. In: B. Plawgo (red.). Czynniki rozwoju regionalnego Polski Północno-Wschodniej, tom 1. Białystok.
57. Modzelewski, W. T. 2008. Współpraca na pograniczu polsko-rosyjskim. In:A. Żukowski (red.). Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.Teraźniejszość i wyzwania przyszłości. Toruń.
58. Modzelewski, W. T. 2004. Współpraca na pograniczu polsko-rosyjskim.Wymiar regionalny i lokalny. In: A. Żukowski (red.). Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego FR. Olsztyn.

59. Modzelewski, W. T. 2002. Współpraca transgraniczna pograniczna północno-wschodniego Polski z Obwodem Kaliningradzkim a polska polityka zagraniczna. In: T. Łoś-Nowak, A. Dudek. (red.). Poziomy aktywności Polski w środowisku międzynarodowym. Legnica.
60. Paleckis, J., Plackaitis, V. 1993. Przegląd Zachodni, N 3.
61. Palmowski, T. 2002. Pomorski Przegląd Gospodarczy, N 2.
62. Palmowski, T. 2001. Pomorski Przegląd Gospodarczy, N 4.
63. Palmowski, T. 2010. Quaestiones Geographicae, N 29.
64. Palmowski, T. 2001. Pomorski Przegląd Gospodarczy, N 3.
65. Palmowski, T. 1995. Aktywizacja Zalewu Wiślanego w perspektywie współpracy z regionem królewieckim. In: J. Kitowski, Z. Zioło. (red.). Przemiany struktur społeczno-gospodarczych obszarów przygranicznych. Warszawa; Kraków;Rzeszów.
66. Palmowski, T. 2003. Kaliningrad a proces integracji bałtyckiej. In:
A. Stasiak. (red.). Księga poświęcona pamięci profesora Marcina Marii Rościszewskiego. Warszawa.
67. Palmowski, T. 2001. Kaliningrad and its Internal Problems. In: J. Wendt, A. Ilies. (red.). Chosen Problems of Political Geography in Central Europe. Gdańsk.68. Palmowski, T. 1999. Obwód Kaliningradzki wobec przemian w Europie Bałtyckiej In: J. Kitowski. (red.). Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i
Wschodniej. Rzeszów.
69. Palmowski, T. 2004. Rola Kaliningradu w procesie integracji bałtyckiej. In:T. Palmowski (red.). Rozwój regionalny na obszarze transgranicznym północnowschodniej Polski i Obwodu. Gdynia; Pelplin.
70. Palmowski, T. (red.). 2007. Pogranicze polsko-rosyjskie. Problemy współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim. Gdynia; Pelplin.
71. Żukowski, A. (red.). 2008. Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości. Toruń.
72. Żukowski, A. (red.). 1994. Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Olsztyn.
73. Stasiak, A., Komornicki, T. (red.). 1994. Problemy współpracy przygranicznej pomiędzy Polską i Obwodem Kaliningradzkim. Warszawa.
74. Kostjaszow, J. W. (red.). 2000. Przesiedleńcy opowiadają. Pierwsze lata Obwodu Kaliningradzkiego we wspomnieniach i dokumentach. Olsztyn.
75. Sakson, A. 1994. Borussia, N 8.
76. Sakson, A. 1995. Komunikaty Mazursko-Warmińskie, N 3.
77. Sakson, A. 1997. Przegląd Zachodni, N 1.
78. Sakson, A. 1994. Europa, N 1.
79. Sakson, A. 1993. Przegląd Zachodni, N 3.
80. Sakson, A. 1993. Przegląd Zachodni,. N 3.
81. Sakson, A. 1994. Polish Western Affairs, Vol. 35, N 1.
82. Sakson, A. 2004. Königsberg-Królewiec-Kaliningrad: dziedzictwo geopolityczne // Polacy—Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu / red. A. Wolff-Powęska,D. Bingen. Poznań.
83. Sakson, A. 2005. Przełamywanie granic? Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Warmia i Mazury, Okręg Kaliningradzki, Kraj Kłajpedzki. In:W. Misiak, Z. Kurcz, A. Sakson (red.). Z pogranicza na pogranicze w świetle teorii i wyników badań. Wrocław.
84. Wendt, J. 2003. Changes in the Geopolitical and Geostrategical Position of the Kaliningrad District. In: T. Palmowski, G. Fedorov, V. Korneevets (red.).Economic, Geopolitical and Social Problems of Co-operation between Kaliningrad and Poland, Coastal Regions 6. Gdynia; Pelplin.
85. Wojnowski, E. 2006. Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej: od obszaru zamkniętego ku regionowi współpracy: (1946—2006). Olsztyn.

86. Bieńkowski, W., Grabowiecki, J., Wnorowski H. (red.). 2002. Współpraca transgraniczna Polski z krajami bałtyckimi, Białorusią i Rosją — Obwód Kaliningradzki. Uwarunkowania i perspektywy ro woju. Białystok.
87. Żukowski, A. 2004. Studia Międzynarodowe, N 1—2.
88. Żukowski, A. 2006. Model kontaktów Polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. In: A. Hołub (red.). XXI wiek — era kryzysu czy odnowy kulturowej i politycznej świata? Olsztyn.
89. Żukowski, A. 2009. Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej jako przedmiot zainteresowania polskich badaczy stosunków międzynarodowych. In:A. Bartnicki, E. Kużelewska (red.). Wschód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej. Toruń.
90. Żukowski, A. 2004. Stan badań nad Obwodem Kaliningradzkim FR.Wstępne ustalenia. In: A. Żukowski (red.). Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Olsztyn.
91. Żukowski, A. 2004. Tendencje i perspektywy kontaktów Polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. In: A. Żukowski (red.). Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Olsztyn.
92. Żukowski, A. 2008. Tożsamość mieszkańców pogranicza północnowschodniego Polski i Obwodu Kaliningradzkiego. Diagnoza stanu obecnego i przemyślenia na przyszłość. In: A. Chodubski, E. Polak (red.). Stawiać pytania, szukać odpowiedzi. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Urszuli
Świętochowskiej. Sopot.
93. Żukowski, A. 2008. Тождественность жителей северо-восточных пригра-ничных территорий Польши и Калининградской области. Диагноз настоящего положения и размышления о будущем. In: J. Marszałek-Kawa, Z. Karpus (red.).Stosunki polsko-rosyjskie. Stereotypy, realia, nadzieje. Toruń.