The Baltic Region

2019 Vol. 11 №4

Back to the list Download the article

Kiseleva L. Estonian-Russian cultural space Foreword

Pages
167-170

Reference

1. Zverev, Yu. M., Mezhevich, N. M. Podhody k tipologii malykh evropeyskikh stran na primere Estonii, Latvii, Litvy [Approaches to the Typolocy of European Small Countries (Case of Estonia, Latvia, Lithuania); — in Russian] // Polis (Russian Federation). — 2019. — No. 5. — P. 181—191.

2. Lanko, D. A. Istoricheskaya pamyat’ v epokhu globalizatsii: primer rossiysko-estonskih otnosheniy [Historical Memory in the Age of Globalization: The Case of Russian-Estonian Relations; — in Russian] // Baltic Region. — 2011. — No. 4(10). — P. 6—17.

3. Protasova, E. Yu. Estoniya mezhdu sosedyami: nablyudeniya ob obshchenii [Estonia among Neighbors: Observing Communication; — in Russian] // Pskovskiy regionologicheskiy zhurnal. — 2007. — No. 4. — P. 150—157.