The Baltic Region

2016 Issue №4

Back to the list Download the article

Geography of Electoral Volatility in the Warmia and Mazury Voivodeship of Poland

DOI
10.5922/2079-8555-2016-4-5
Pages
61-68

Abstract

The authors describe the impact of administrative reforms on the electoral volatility in the Warmia and Mazury voivodeship of Poland. The administrative reforms resulted in the formation of a new territorial organization of power. Using three large administrative units of Poland as an example, the authors analyse the experience of the formation of a geographic region by merging several politically diverse territories. The merger took place in a changing political environment. It inevitably affected the strategy and tactics of the development of local self-governance. The formation of the region has been going on in such a manner that differences in the electoral preferences and political behaviour of the urban population (the regional metropolis) and the periphery remain unchanged. Having performed the index analysis and a comparative analysis of the electoral data, the authors conclude that the consistency of administrative decisions on the formation of the region and the electoral performance have been weakening over time. During the initial phase, the electoral volatility was mainly due to the sluggishness and inertia of the previous territorial organization. After the phase of stabilization, the electoral volatility indices in different geographical areas changed due to a combination of social and political factors. The authors show that the ‘looseness’ of the Polish party system affect the electoral volatility in the region more than institutional decisions of the administrative reforms.

Reference

1. Zając, W., 1999, Zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny Polski. Komentarz do przepisów, Warszawa.
2. Agopszowicz, A., Gilowska, Z., 1999, Taniewska-Peszko H. Prawo samorządu terytorialnego w Zarysie, Katowice.
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz. U. nr 16, poz. 95. Tytuł ustawy zmieniony ustawą z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. U. nr 162,
poz. 1126) na Ustawę o samorządzie gminnym. Tekst jednolity, p. Dz. U. 2001, nr 142, poz., 1591.
4. Pietkun, P., Szydłowski, G., 1999, Wojewoda niezgody, Gazeta Wyborcza Olsztyn, 02.01.1999.
5. Rydlewski, G. 1999, Problemy reformy rządu i administracji rządowej w okresie przemian społeczno-politycznych w Polsce w latach 1989—1998, Państwo- Demokracja-Samor ząd, Warszawa.
6. Pietkun, P. 1998, Porażka SLD, Gazeta Wyborcza Olsztyn, 12.11.1998.
7. Alberskiy, R., Cichosz, M. Tomczak, Ł. (red.), 2010, Wybory do sejmików województw w 2006 roku, Wrocław.
8. Gusev, N. V. 2010, Factors of electoral mobility in the countries of Central and Eastern Europe, Vestnik Permskogo universiteta. Seriya Politologiya, no. 1, p. 25—30. (In Russ.)
9. Wyniki referendum trafiły do Dziennika Urzędowego Województwa, 2013, Elblag. pl, 16 kwietnia.
10. Mieszkańcy Elbląga odwołali w referendum władze miasta, 2013, Wiadomości w Onet, available at, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1019385,title,Mieszkancy-Elblaga-odwolali-w-referendum-wladze-miasta,wid,15493555,wiadomosc.html?ticaid=1186b8 (accessed 12.05.2016).
11. Tarasov, I. N. 2009, Institutional development of post-communist political systems of the countries of Central Eastern Europe, p. comparative analysis], PhD tes., Rossijskij `ekonomicheskij universitet im. G. V. Plehanova [Plekhanov Russian Academy of Economics], Saratov. (In Russ.)
12. Zhukovsky, I. I. 2010, Stanovlenie partijnoj sistemy Respubliki Pol'sha [Formation of party system in the Republic of Poland], Kaliningrad. (In Russ.)
13. Gajowniczek, T. 2014, Scena polityczna województwa warmińsko-mazurskiego w latach 1998—2014. In: Modzelewski, W. T. (red.), Region Warmii i Mazur w europejskich procesach integracyjnych, Olsztyn.
14. Izdebski, H. 2014, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalnosci, Wydanie 3, Warszawa.
15. Lykoshina, L. S. 1994, Processy obschestvennoj transformacii i konflikty v Pol'she 90-h godov [Processes of public transformation and conflicts in Poland of the 90th years], Moscow. (In Russ.)
16. Lykoshina, L. S. 2015, «Pol'sko-pol'skaya vojna», politicheskaya zhizn' sovremennoi Pol'shi ["Polish-Polish war": the political life of contemporary Poland], Moscow. (In Russ.)