The Baltic Region

2013 Issue №3(17)

Back to the list Download the article

Cross-border cooperation in tourism between the Warmian-Masurian voivodeship and the Kaliningrad region

DOI
10.5922/2079-8555-2013-3-8
Pages
77-85

Abstract

The border location of the Warmian-Masurian voivodeship and the Kaliningrad region is a prerequisite for active cooperation at different institutional levels. The development of cross-border cooperation between the Kaliningrad region and the Warmian-Masurian voivodeship was launched in 1992, when the first agreements on international cooperation were signed. As of today, a high emphasis is placed on cross-border cooperation between the Warmian-Masurian voivodeship and the Kaliningrad region, which is manifested in a series of partner agreements and contracts. The local border traffic agreement between the Kaliningrad region and selected areas of the Republic of Poland should give an additional impetus for the developmentof the economies, services sectors, and tourism industries of the border territories and facilitate the development of these regions. The article makes an attempt to identify the determinants of cross-border cooperation between the Kaliningrad region and the Warmian-Masurian voivodeship that contribute to the development of tourism between the regions, as well as to outline the barriers to their cooperation. The results of the survey presented in the article indicate that the current activities aimed at the development of cross-border cooperation between the Kaliningrad region and the border regions of Poland are not sufficient. On the basis of the survey the authors identify the major barriers to cross-border cooperation as seen by the regions’ residents and authorities. The removal of these barriers can form the basis for developmental measures to improve the situation.

Reference

1. Białobrzeska, R., Kisiel, R. 2003, Współpraca transgraniczna wschodnich regionów Polski, wyd. UWM, Olsztyn, p. 11—44.
2. Borys, T., Panusiewicz, Z. 1996, Współpraca transgraniczna w Polsce, Jelenia Góra, p. 7—8.
3. Borys, T., Panasiewicz, Z. 1997, Panorama Euroregionów, Urząd Statystyczny w Jeleniej Górze, Jelenia Góra, p. 33—34.
4. Jeziorski, J. 2001, Polityka regionalna Unii Europejskiej, UWM, Olsztyn, p. 15.
5. Kistowski, M. 2010, Problemy sporządzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla polsko-rosyjskich obszarów przygranicznych, UG, Gdańsk, p. 41—46.
6. Konwencja wykonawcza do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między rządami państw Unii Gospodarczej Beneluksu Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, 2000, Dz. U. WE L 239 z 22.09.2000, p.19—62.
7. Kornak, A. S. 1997, Ekonomika turystyki, Kujawsko-Pomorskie Studium Edukacyjne, Bydgoszcz, p. 158—159.
8. Kurek, W. 2007, Turystyka, PWN, Warszawa, p. 409—410.
9. Majkut, Z. 2004, Problemy współpracy transgranicznej województwa warmińsko-mazurskiego na tle procesów integracyjnych, Olsztyn, p. 62.
10. Modzelewski, T. W. 2006, Polska — Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Polityczne uwarunkowania współpracy transgranicznej, Olsztyn, Wyd. Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko — Mazurskiego Olsztyn, p. 23.
11. Plan Współpracy w Obszarze Turystyki pomiędzy Departamentem Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego RP i Agencją Turystyki Rządu Obwodu Kaliningradzkiego FR na lata 2012—2014.
12. Program sąsiedztwa Litwa-Polska-Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej, 2004.
13. Strategia rozwoju społeczno gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020, 2005, Olsztyn, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
14. Strategia rozwoju turystyki w województwie warminsko-mazurskim, 2004, Olsztyn, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
15. Szymankiewicz, T. 2013, Ekspertyza dotycząca województwa warmińsko mazurskiego w kontekście strategii rozwoju spoleczno-gospodarczego polski wschodniej do roku 2020.
16. Zdanowicz, M. 2009, Polska w Shengen, Białystok, p. 9.
17. Evropejskaja ramochnaja konvencija o prigranichnom sotrudnichestve territorial'nyh soobshhestv i vlastej [European Outline Convention on Transfrontier with the cooperation of the territorial communities and authorities], 1980, Madrid, May 21, available at: http://conventions.coe.int/treaty/rus/Treaties/Html/106.htm (accessed 08 July 2013 г.).
18. Prigranichnoe sotrudnichestvo [Cross-border cooperation], Ministry of Regional Development of the Russian Federation, available at: http://www. minregion.ru/activities/international_relations/Cross-border_coop/ (accessed 08 July 2013 г.).
19. Yarovoi, G. О. 2007, Regionalizm i transgranichnoe sotrudnichestvo v Evrope [Regionalism and cross-border Cooperation in Europe], Saint Petersburg, NORMA.
20. Vardomsky, L. B. 2009, Rossijskoe porubezh'e v uslovijah globalizacii [Russian porubezhe in the context of globalization], Moscow, LIBROKOM.
21. Belov, A. Ye. 2009, Pogranichnaja regionalistika [The border regionalism], Golicyno, Golitsynsky Frontier Institute of the Russian FSB.
22. Mezhevich, N., Zhuk, N. 2013, Cross-border Specialization of Interregional Interaction: Applying New Assessment Methods, Balt. Reg., no. 1 (15), p. 27—36, doi: 10.5922/2079-8555-2013-1-3.
23. Klemeshev, A. P. 2007, Jeksklavnost' v uslovijah globalizacii: izbrannye publikacii [Exclave in the context of globalization: selected publications], Kaliningrad, Immanuel Kant State University of Russia, 354 p.
24. Korneevets, V. S. 2010, Klassifikacija prigranichnyh regionov Rossii [Classification of border regions of Russia], Regional'nye issledovanija [Regional studies], no. 4.