The Baltic Region

2013 Issue №2(16)

Back to the list Download the article

Cross-border cooperation between nongovernmental organisations in the Pomeranian and Warmian-Masurian voivodeships

DOI
10.5922/2079-8555-2013-2-9
Pages
92-105

Abstract

This article is devoted to the issues of cross-border cooperation carried out by agents resident in the Pomeranian and Warmian-Masurian voivodeships. Among such agents there are non-governmental organizations. This article aims to identify the role of NGOs in cross-border cooperation and the predominant fields of their cooperation, as well as to assess their activity in attracting funding from European budgets. The article widely applies the results of surveys of NGOs conducted by the author, compares the results of performance reports submitted by these organisations within international projects, and offers the data presented in relevant publications (Euroregion Baltic documents and Phare CBC reports, Interreg IIIA and, Interreg IIIB, NMF, and Polish-Swiss Cooperation reports, as well as the data of the Central Department of Statistics). The research covers the period from the late 90s to 2012. The article highlights the difficulties agents face in forging and implementing cross-border cooperation, resulting from the mismatching definitions of the tertiary sector in Poland’s neighbour states.

Reference

1. Biuro Studiów i analiz Kancelarii Senatu. Dział analiz i Dokumentacji Europejskiej [First Bureau of Studies and analyzes of the Office of the Senate.Research Department and European Documentation], 1995. Warszawa.
2. Samojłowicz, B., Romanowska, E. 2004, Współpraca transgraniczna organizacji pozarządowych, Polsko-rosyjska współpraca transgraniczna — Raport [Polish-Russian cross-border cooperation — report], Forum Przyjaznego Sąsiedztwa [Friendly Neighbourhood Forum], Wspólnota Kulturowa Borussia. Olsztyn.
3. Zieliński, E. 2000, System konstytucyjny Federacji Rosyjskiej [Constitutional system of the Russian Federation], Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe.
4. Banaszak, S. Wilczyńska, S. (eds.), 2007, Euroregiony na granicach Polski 2007, Wrocław, Urząd Statystyczny.
5. Kargol, A., Megrel, E., Sokół, E. 2004, Unijne programy wspierające współpracę transgraniczną a ich możliwośćwykorzystania na wschodnim pograniczu: Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód [EU programs supporting cross-border cooperation and the possibility of using the eastern border: EU enlargement to the East], eds. W. Bieńkowski, J. Grabowiecki, H. Wnorowski. Białystok,Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
6. Nawrocka, I. 2007, Współpraca transgraniczna w Euroregionie Bałtyk w latach 1998—2006 [Cross-border cooperation in ERB in the years 1998—2006], PhD thesis. Faculty of Economics, no. 57 33 PD, Sopot.
7. Gomółka, K., 2008, Współpraca transgraniczna Polski i Federacji Rosyjskiej na przykładzie euroregionu Bałtyk. In: Rutkowski M. (eds.) Relacje nowych krajów Unii europejskiej z Federacją Rosyjską w aspekcie politycznym, ekonomicznym, kulturowym i społecznym, Białystok, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.
8. Euroregion «Baltic», available at: www. anklaw-klgd. narod. ru/eururegion.html (accessed 15 February 2013).
9. Spisok realizovannyh proektov v ramkah programmy Phare CBC [List of implemented projects under the Phare CBC]
10. Samusjew, M. 2005, Siedem lat z Funduszem Małych Projektów [Seven years with the Fund for Small Projects], Biuletyn Euroregionu Bałtyk [Bulletin ERB], no. 3.
11. Fundusz Małych Projektów w euroregionie Bałtyk, Program Phare — Polska Granica Wschodnia [Small Projects Fund Euroregion Baltic, Phare Programme — Polish Eastern Border], 2006, Elbląg.
12. Polski Komponent Strategii Rozwoju euroregionu Bałtyk [Polish Component Development Strategy for the Baltic Sea Euroregion], 2006, Stowarzyszenie Gmin RP, Euroregion Bałtyk.
13. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk za okres 1.010.2007—31.12.2007 [Report on the activities of the Association of Polish Communes Euroregion Baltic for the 1.010.2007—31.12.2007], 2007.
14. Blok Edukacyjny [Educational block], 2008, Biuletyn Euroregionu Bałtyk [Bulletin ERB], no. 1.
15. Podstawowe Fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2010 r. Podstawowe Fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2010 r. [Basic Facts on NGOs. The audit report, 2010, Basic Facts about NGOs.Survey report 2010], 2010, Civicpedia, 2.10.2012, available at: http://civicpedia.ngo. pl/files/civicpedia. pl/public/raporty/podstawowefakty_2010.pdf html (accessed 15 February 2013).
16. Rodzaje i liczba organizacji pozarządowych w Polsce [The types and number of NGOs in Poland], 2012, Wiadomości ngo. pl, 2.10.2012, available at:http://wiadomosci. ngo. pl/wiadomosci/768625.html (accessed 15 February 2013).
17. Samorząd województwa pomorskiego [Government Pomeranian], 2012, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego [Marshal Office of the Pomorskie], 30.11.2012, available at: http://urzad. pomorskie. eu/pl (accessed 15 February 2013).
18. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa pomorskiego na lata 2005—2020 [Strategy for socio-economic development for years Pomeranian 2005—2020], 2011, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego [Marshal Office of the Pomorskie], 30.11.2011, available at: Pomorskiego. http://urzad.pomorskie. eu/res/umwp/dokumenty/srwp_tekst_jednolity_ostateczny_180705.pdf (accessed 15 February 2013).
19. Przewłocka, J. 2011, Polskie organizacje pozarządowe. Podstawowe pytania, podstawowe fakty [Polish NGOs. Basic questions, basic facts], Warszawa, Klon/Jawor, p.10—11, available at: http://civicpedia. ngo. pl/files/civicpedia.pl/public/raporty/podstawowefakty_2010.pdf (accessed 2 November 2012).
20. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko- mazurskiego do 2020 r. [Strategy for socio-economic development of the Warmia-Mazury to 2020], 2012, Portal Wrota Warmii i Mazur Cyfrowy Urządu [Portal Gates of Warmia and Mazury Digital Urządu], 30.11.2012, available at: http://bip. warmia. mazury.pl/urzad_marszalkowski/503/540/Strategia_Rozwoju_Spoleczno-Gospodarczego_ Wojewodztwa_Warminsko_-_Mazurskiego/ (accessed 15 February 2013).
21. Kondycja III sektora województwie pomorskim Raport z badan [The condition of the third sector Pomorskie research report], 2012, p. 3. Midwig. pomorskie. eu,2.11.2012, available at: http://midwig. pomorskie. eu/assets/files/PRZEDSIEBIORCZOSC/Kondycja_III_sekt_2005.pdf (accessed 15 February 2013).
22. Dementiev, I. 2012, Nepravitel'stvennye organizacii v Kaliningradskoj oblasti i vozmozhnosti sotrudnichestva s pol'skimi organizacijami [Nongovernmental organizations in the Kaliningrad region and the possibility of cooperation with Polish organizations], available at: http://www. zagranica. ngo. pl/files/go2east. ngo. pl/ public/organizacje_pozarzadowe_w_obwodzie_ kaliningradzkim.pdf (accessed 15 February 2013).
23. RITA. Program przemiany w regionie [RITA. Program transformation in the region], available at: http://rita. edudemo. org. pl/blans-programu. html (accessed 15 February 2013).
24. Partnerstwo Inicjatyw Społecznych, dotacje dla organizacji pozarządowych [Social Initiatives Partnership, grants for NGOs], available at: http://nysa. org.pl/_portal/120790559147ff2d378cc68/Partnerstwo_Inicjatyw_Spo%C5 %82ecznych_-_dotacje_dla_organizacji_pozarz%C4 %85dowych. html (accessed 5 November 2012).
25. Kucherjavaja, Ye. 2007, Razvitie mezhdunarodnyh svjazej v informacionnom sotrudnichestve: zarubezhnyj opyt i rossijskie media-izdanija NKO [Development of international relations in the information cooperation: international experience and Russian media publications NGO], III Vystavka social'nyh uslug i proektov NKO Kaliningradskoj oblasti [III Exhibition of social services and projects of NGOs Kaliningrad], Kaliningrad, September 29, 2007, available at: http://www.cpoi. narod. ru/vystavka_ru. html (accessed 15 February 2013).
26. Organizacje pozarządowe na Litwie [NGOs in Lithuania], available at:http://www. pci. lt/inicjatywa/doc1.shtml (accessed 5 November 2012).
27. Czy UE reguluje kwestie związane z działalnością organizacji społecznych i ich finansowaniem [Is the EU on matters relating to the activities of civil society organizations and their funding], available at: http://www. niepelnosprawni.pl/ledge/x/8312;jsessionid=3B267477D6BAEA52327D502E36A7E2AC?action=pol l. RespondPoll (accessed 6 November 2012).
28. Wolontariat w Szwecji [Volunteering in Sweden], available at: http://www.wolontariat. org. pl/repository/Wolontariat%20na%20swiecie/Biuletyn%20 Wolontariat%20w%20 %20Europie/WOLONTARIAT%20W%20SZWECJI. pdf (accessed 6 November 2012).
29. Wolontariat w Danii [Volunteering in Denmark], available at: http://www.wolontariat. org. pl/repository/Wolontariat%20na%20swiecie/Biuletyn %20 Wolontariat%20w%20 %20Europie/wol_w_Danii. pdf (accessed 5 November 2012).
30. Seagull. available at: http://www. eurobalt. org. pl/index. php?option =com_content&view=article&id=54&Itemid=96 (accessed 10 November 2012).
31. Ocena efektów udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu współpracy transnarodowej Interreg III B BSR. Raport Końcowy [Evaluation of the effects of participation of Polish partners in projects of transnational cooperation program Interreg III B BSR. Final Report], 2009, Kościelecki P.(ed.), Warszawa, p. 51, available at: http://www. funduszestrukturalne. gov.pl/NR/rdonlyres/9E770438-8ABD-4562-8378-2C0F3C7158F2/50042/ Raport_ koncowy_BSR_final2.pdf (accessed 10 November 2011).
32. Cele Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy [The objectives of the Polish-Swiss Cooperation Programme], available at: http://www. swissgrant.pl/pl/fundusz-dla-organizacji-pozarzdowych/typy-projektow (accessed 20 November 2012).
33. Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy [Block Grant Swiss-Polish Cooperation Programme], available at: http://www. swissgrant.pl/pl/fundusz-dla-organizacji-pozarzdowych/o-priorytecie-i (accessed 20 November 2012).
34. Lista wniosków dofinansowanych. Fundusz dla organizacji pozarządowych Bloku Grantowego 1, nabór małych projektów 29 września, 2011 r [List of applications funded. Fund NGO Block Grant 1, call for small projects 29 September 2011 r],: Lista wniosków dofinansowanych Fundusz dla organizacji pozarządowych, nabór 2 małych projektów z 29 listopada 2011r. [List of applications for Fundfinanced NGOs call for two small projects of 29 November 2011.]; Lista wniosków dofinansowanych. Fundusz dla organizacji pozarządowych, nabór projektów dużych [List of applications funded. Funds for NGOs call for large projects], available at: http://www. swissgrant. pl/pl/fundusz-dla-organizacji-pozarzdowych/nabory (accessed 20 November 2012).
35. Fundacja aktywności Zawodowej, Gdańsk [Vocational Foundation activity, Gdańsk], available at: www. faz. org. pl (accessed 20 November 2012).
36. Aktywni — równi — skuteczni [Active — par — effective], KOFE(M)INA, available at: www. kofemina. pl/pl/aktywni-rowni-skuteczni/ (accessed 22 November 2012).
37. O programie Rita [About the Program Rita], available at: www. edudemo.org. pl (accessed 12 November 2009).
38. Współpraca zagraniczna elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych [Elbląg International Cooperation Association of Non-Governmental Initiatives], available at: http://www. eswip. pl/pl_page_19_20.html (accessed 22 November 2012).
39. Projekty Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia» [Projects Cultural Community Association «Borussia»], available at: http://www. borussia.pl/index. php?p=pg&id=1 (accessed 22 November 2012).
40. Gdańska fundacja Oświatowa [Gdansk Educational Foundation], available at: http://www. gfo. iq. pl/fundacja/index. php?option=com_content&task= category&sectionid =8&id=16&Itemid=52 (accessed 22 November 2012).
41. Programy Fundacji Batorego [Batory Foundation Programs], available at: http://www. batory (accessed 22 November 2012).