Балтийский регион

2015 №2(24)

Назад к списку Скачать статью

Институциональная подготовка Польши к вступлению в Европейский союз

DOI
10.5922/2074-9848-2015-2-7
Страницы / Pages
98-108

Аннотация

В мае 2014 г. Республика Польша отмечала десятилетие с момента вступления в Европейский союз. Вступлению предшествовал длительный период активной политической деятельности и переговоров, которые проходили между административными институтами Польши и Евросоюза. Процесс интеграции был чрезвычайно сложным. Он затрагивал экономические, правовые и гражданские аспекты жизни страны-кандидата, стремящейся соответствовать всем необходимым для вступления требованиям. Цель статьи — описание организационной структуры, созданной для эффективной реализации процесса интеграции с ЕС. Особое внимание уделяется институциональному подходу. На основе проведенных исследований, автор делает вывод о степени эффективности различных административных институтов в процессе интеграции.

Abstract

In May 2014 it was aready ten years since Poland’s accession to the European Union. The accession was preceded by a long period of political action and negotiations between the Polish and the EU institutions. The process of integration was extremely complex. It covered almost all areas of economic, legal and civil aspects of the aspiring country’s economy, in which all necessary requirements had to be met. The aim of the article was to present the institutional framework created for efficient implementation of the process of accession. The considerations involved especially an institutional method. The research resulted in poining out both the actually efficient and less efficient bodies participating in the process of integration.

Список литературы

1. Polska polityka zagraniczna w procesie przemian po 1989 roku / Żukowski A. (ed.). Olsztyn, 1999.
2. Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej / Barcz J. (ed.). Warszawa, 2011.
3. Parzymies S. Integracja europejska w polityce zagranicznej III RP // Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1989—2002 / Kuźniar R., Szczepanik K. (eds.), Warszawa, 2002.
4. Brodecki Z., Gromnicka E. Układ Europejski z komentarzem. Warszawa, 2002.
5. Kawecka-Wyrzykowska E. Unia Europejska /Synowiec E. (ed.), Warszawa, 2004.
6. Memorandum rządów Czechosłowacji, Węgier i Polski o wzmocnieniu procesu integracji ze Wspólnotami Europejskimi oraz o przyszłym członkostwie. URL: http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/mointintgr.nsf/0/9A9D09701AACE6F7C1256E7500561974/$file/MI0308PL.pdf?Open (дата обращения: 02.04.2013).
7. Willa R. Droga do członkostwa w Unii Europejskiej — przykład Polski // Dialogi polityczne. 2007. No 8.
8. Marszałek-Kawa J., Kawa D. Polska droga do Unii Europejskiej i jej odzwierciedlenie w prasie niemieckiej. Toruń, 2007.
9. Polska w Unii Europejskiej. Nasze warunki członkostwa. URL: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/X/XU/polska_w_unii.pdf. (дата обращения: 20.04.2014).
10. Sporek T. Droga Polski do Unii Europejskiej: negocjacje, dyplomacja i różnice kulturowe. Katowice, 2001.
11. Agenda 2000. Unia Europejska rozszerzona i silniejsza, Monitor Integracji Europejskiej. URL: http://polskawue.gov.pl/files/Dokumenty/rozszerzenie_UE/Agenda_2000_-_UE_rozszerzona_i_silniejsza. pdf. (дата обращения: 02.05.2013).
12. Agenda 2000. URL: http://www. uniaeuropejska. org/agenda-2000.pdf. (дата обращения: 10.04.2014).
13. Europejska Strategia Rządu RP, Komitet Integracji Europejskiej. URL: http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/files.nsf/0/1141F76A098A33AAC1256E7B00483FA7/$file/Europejska_Strategia_Rzadu_po_RM_15_11_2001.pdf. (дата обращения: 08.04.2013).
14. Administracja publiczna w procesie dostosowywania państwa do Unii Europejskiej / Mołdawa T., Wojtaszczyk K. A., Małecki M. (eds.).Warszawa, 2003.
15. Nowakowski M. J. Polska na drodze do Unii Europejskiej — stowarzyszenie i perspektywa członkostwa. URL: http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf/i-877.pdf. (дата обращения: 01.05.2013).
16. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej // Dz. U. 1996. No 106. pos. 493, 494.
17. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 1996 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej // M. P. 1996. No 63. pos. 574.
18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej // Dz. U. 1998. No 39. pos. 225.
19. Negotiations of the EU candidate countries // Adamowski J., Wojtaszczyk K. A. (eds.). Warszawa, 2001.
20. Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej // Barcz. J. (ed.). Warszawa, 2011.
21. Traktat dotyczący przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej // Dz U 2004. No 90. pos. 864.
22. Oświadczenie Rządowe z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, podpisanego w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r. // Dz U 2004. No 90, pos. 865.
23. Mapa pomocy Unii Europejskiej udzielonej Polsce w ramach programu Phare 1990—2003, ISPA 2000—2003 oraz SAPARD. URL: http://polskawue.gov.pl/files/Dokumenty/Publikacje_o_UE/publikacja_mapa_pomocy_UE.pdf (дата обращения: 10. 03. 2014).
24. Ustawa o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej // Dz. U. 2004.No 52. pos. 515.
25. Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Komitetu Europejskiego Rady Ministrów // M. P. 2004. No 14. pos. 223.
26. Baza dokumentów UE. URL: http://eurlex.europa.eu/Result.do?T1=V2&T2=2004&T3=&RechType=RECH_naturel&Submit.pdf (дата обращения: 08.05.2014).
27. Dane zebrane z bazy dokumentów Sejmu RP. URL: http://bs.sejm.gov.pl/F?func=file&file_name=find-t-ust01&local_base=ustw&con_lng=POL (дата обращения: 02. 03. 2013).

Reference

1. Żukowski, A. (ed.), 1999, Polska polityka zagraniczna w procesie przemian po 1989 roku, Olsztyn. 2. Barcz, J. (ed.), 2011, Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa. 3. Parzymies, S. 2002, Integracja europejska w polityce zagranicznej III RP. In: Kuźniar, R., Szczepanik, K. (eds.), Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1989—2002, Warszawa. 4. Brodecki, Z., Gromnicka, E. 2002, Układ Europejski z komentarzem, Warszawa. 5. Kawecka-Wyrzykowska, E. 2004, Unia Europejska, Warszawa. 6. Memorandum rządów Czechosłowacji, Węgier i Polski o wzmocnieniu procesu integracji ze Wspólnotami Europejskimi oraz o przyszłym członkostwie, available at: http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/mointintgr.nsf/0/9A9D09701AACE6F7C1256E7500561974/$file/MI0308PL.pdf?Open. (accessed 02.04.2013). 7. Willa, R. 2007, Droga do członkostwa w Unii Europejskiej — przykład Polski, Dialogi polityczne, no. 8. 8. Marszałek-Kawa, J., Kawa, D. 2007, Polska droga do Unii Europejskiej i jej odzwierciedlenie w prasie niemieckiej, Toruń. 9. Polska w Unii Europejskiej. Nasze warunki członkostwa, available at: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/X/XU/polska_w_unii.pdf (accessed 20.04.2014). 10. Sporek, T. 2001, Droga Polski do Unii Europejskiej: negocjacje, dyplomacja i różnice kulturowe, Katowice. 11. Agenda 2000. Unia Europejska rozszerzona i silniejsza, Monitor Integracji Europejskiej, available at: http://polskawue.gov.pl/files/Dokumenty/rozszerzenie_UE/Agenda_2000_-_UE_rozszerzona_i_silniejsza.pdf (accessed 02.05.2013). 12. Agenda 2000, available at: http://www.uniaeuropejska.org/agenda-2000.pdf (accessed 10.04.2014). 13. Europejska Strategia Rządu RP, Komitet Integracji Europejskie, available at: http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/files.nsf/0/1141F76A098A33AAC1256E7B00483FA7/$file/Europejska_Strategia_Rzadu_po_RM_15_11_2001.pdf (accessed 08.04.2013). 14. Mołdawa, T., Wojtaszczyk, K. A., Małecki, M. (eds.), 2003, Administracja publiczna w procesie dostosowywania państwa do Unii Europejskiej, Warszawa. 15. Nowakowski, M. J. Polska na drodze do Unii Europejskiej — stowarzyszenie i perspektywa członkostwa, available at: http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf/i-877.pdf (accessed 01.05.2013). 16. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej, 1996, Dz. U., no. 6, pos. 493, 494. 17. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 1996 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej, 1996, M. P., no. 63, pos. 574. 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, 1998, Dz. U., no 39, pos. 225. 19. Adamowski, J., Wojtaszczyk, K. A. (eds.), 2001, Negotiations of the EU candidate countries, Warszawa. 20. Barcz, J. (ed.), 2011, Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa. 21. Traktat dotyczący przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, 2004, Dz U, no. 90, pos. 864. 22. Oświadczenie Rządowe z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, podpisanego w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r., 2004, Dz U, no. 90, pos. 865. 23. Mapa pomocy Unii Europejskiej udzielonej Polsce w ramach programu Phare 1990—2003, ISPA 2000—2003 oraz SAPARD, available at: http://polskawue.gov.pl/files/Dokumenty/Publikacje_o_UE/publikacja_mapa_pomocy_UE.pdf (accessed 10.03.2014). 24. Ustawa o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, 2004, Dz. U, no. 52, pos. 515. 25. Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, 2004, M. P., no. 14, pos. 223. 26. Baza dokumentów UE, available at: http://eurlex.europa.eu/Result.do?T1=V2&T2=2004&T3=&RechType=RECH_naturel&Submit.pdf (accessed 08.05.2014). 27. Dane zebrane z bazy dokumentów Sejmu RP, available at: http://bs.sejm.gov.pl/F?func=file&file_name=find-t-ust01&local_base=ustw&con_lng=POL (accessed 02.03.2013).